kaibet sobet ofisayatab Korkoret kongobet oret pikipikit nekobunei eng oretab Nyamusi Kericho.


Kaibet sobet ofisayatab korkoret nekobaisie eng korkoretab Nyamusi eng Nyamira Murot katam eng kaunti nebo Nyamira eng kasarta nekokwerie pikipikit eng komosta nebo Nyamusi eng oretab Nyamusi-Kericho.

Kaiyan imanda nebo logoiwechu komanda nebo polis eng Nyamira Patrick Ngeiywa kiole koibet sobet ofisayandanoto kikuren Robert Langat nekomitei eng oret kotokchinigei gaa eng Roret eng kaunti nebo Kericho kobate koibet oret eng ole lekite skulitab primary nebo Nyamusi ak koyach komiltagei pikipikit konyil chechang ak kobete sobet eng yoto.

Kakiib borato kwo got nekikonoren borwek eng sipitalitab Nyamira yekikonyei keyochi chikilisiet.

Ends