Kaibet sobet chito agenge kosupkei ak nyasutietab oret nekabit eng komasta nebo Kikopey eng oret neo nebo Nairobi-Nakuru.


Kaibet sobet chito agenge kosupkei ak nyasutietab oret nekabit eng komasta nebo Kikopey eng oret neo nebo Nairobi-Nakuru.

Katiny nyasutionotok garit nebo Private ak Matatu ak kaiyan imandaab logoiywechu County Commissioner nebo Nakuru Erastus Mbui.

Agot kounotok kokamwa Mbui kole tomo konyor logoiywek tugul kobun matwet netelelchin banwekab oret kale kakiyokto askarikab Traffic koba komasatak.