Kaesio serkali logoiywek chekimwoe kele mite terchinet eng kwenutab emetab Kenya ak nebo Tanzania


Kaesio serkali logoiywek chekimwoe kele mite terchinet eng kwenutab emetab Kenya ak nebo Tanzania kosupkei ak wekunet nebo rutoiywekab ndegeisiek eng kwenutab emotinwechotok oeng.

Kamwa minister nebo loiset James Macharia kole rutoiywekab ndegeisiek eng kwenutabemetab Kenya ak Tanzania kewegu eng konekit .

Agot kounotok koweichin stake holders kole imuch koyait missing tiliandit nebo kidiplomasia ak agot mungaret eng eng kwenutab emotinwechotok oeng.