JAGORO MONGIRORE JEROMIE OCHIENG OSETUDO MBUI PACHO KA


JAGORO MONGIRORE E BAD MIGAO MAR MBUI JEROME OCHIENG, SANI KORO WCAHO NI COUNTIES 47 DUTO NI KODA TUDRUOK MAR MBUI E BUO CHNERO MAR SILING BILLION 10 MAR TUD MBUI E PACHO KAE MANGIMA.

OCHIENG WACHO NI CHENRO MA KAMANO DHI NYIME E COUNTIES DUTO MA THURKA KOWACHO NI E BUO HIGNI 2 MABIRO, BAD MIGAONO BIRO DWARO I LOCATION KA LOCATION OBED GI TUDRUO MA KAMANO MONDO MI OCHIW THUOLO MAYOT MAG YUDO TIJE MAG PINY OWACHO.

NYOLERO NI CHENRO MA KAMANO GET APISE MAG PINY OWACHO, SIKUNDE, UTE MAG THIETH KUONDE JIWO ROWERE E KIND MAMOKO.