Iseso ya kumantha musili munene wa Makuani


Nzama ya kuungamia muvia wa Koti Judicial Service Commisson, yiikwatiwa kwambiisya umunthi walanio wa kwikithya mitiani andu ala makulitye kususya mwanya wa Musili munene wa Makuani, na Musili ungi umwe wa makoani, ula ukwikwatiwa kususya mwanya nzamani ya koti munene wina utonyi wa Supreme.

Mauvoo asu maikiithw’a ni muandikithya wa muvia wa uthukumi wa makorti – Anne Amadi, ula ingi nowe muandiki wa nzama isu ya kuungamia muvia wa Koti, na vala waasya kana iseso yiu yiendeea nginya muthyani wa mwai uu.

Yu walanio usu witwaiiwa kwianana na mawalanio ma silikali ma kuukitana na uwau wa Corona, na vala mundu niwe uvaniiwe kwikithawa mutihani usu kila muthenya.

Ripoti isu yailite kunenganw’e kula kwi musumbi mithenya 7 itina wa asu kwikithw’a mutiani usu.