Indoi bororietab Kikuyu eng kaitetab bik kotinye bik million 8.1 ak nebo oeng ko bororietab Luhya kotinye bik million 6.8


Indoi bororietab Kikuyu eng kaitetab bik kotinye bik million 8.1 ak nebo oeng ko bororietab Luhya kotinye bik million 6.8 kosupkei ak tetutiet nebo kaitetab bik nekikiyai eng kenyit konye eng emoni.

Bikab Kenya million 6.4 ichege koyoe kabotisiet ak indoi kabotisietab bandek eng kaitet nebo 80.3%.

Kabit nitok kangomong matwet netelelchin kaitetab bik eng emoni kebeberta nebo oeng nebo,nebo somok ak nebo angwan nebo walutikab kaitisietab bik nekikiyai eng emoni eng kenyitab konye bo 2019.