Ihaki yumwana yakogela Nnya


Nnya umwana mukana wi mihiga 11 uwayonogonyiywi naguugeve na kozeve , izimbega zya Kathiani mucounty ya Machakos ,yaakukungwa hango naviiko.

Gavooleka aviiko hango ,vadula umukali uyu kuliviika umugizi gwavo mu soni ,nandio vaakumukunga na vaana veve vaandi.

Aviiko yava vaave niveenya umukali uyu amalle amang’ana yaga hango,nitali nashila ichina muvasigali,ikindu chaajili vavili nivagimilwa.

Mama oyu yeenya konyola ihaki yumwana weve uyu makandi yeenya selekali imulindi navaana veve.