Gavana Otichilo avoye ndi avandu mu kaunty yi vihiga vatange ukutunga uvusutu umweri guuza .


Gavana wi kaunty yinu Daktari Wiblour Otichilo avoye ndi ukutangira umweri guuza kuduka avandu mu kaunty muno vave ni vatunga uvusutu .

Otichilo avoye ndi imiyinzi jie kaunty yinu jirana inyuma na iduchi inginga iyagenyekana ikaunty eve nizirila .

Gavana uyu ativuyi yaga urwa amoromi nindi ikirangilu yiki .

Yaga ni gaveye ndio Otichilo avoye ndi umundu mula niyie uwanyoreka nindi ivirusi via corona yiyi navora uundi mula yatanga ukuvikwa harovega na isukuru ye keveye niyio iyaza eve nitumika okohenzeramu avandu vanyorekana ni virusi yivio.