Esililwa 2 anene ma uwaani nimeekiwa mbini, maikonanwa na uwaani wa kitonga kimwe mweeene nthi wa Holand kwa isyitwa Herman Rowen host, naa kitonga kila kinekalaa musyini wa Mombasa.


Esililwa 2 anene ma uwaani nimeekiwa mbini, maikonanwa na uwaani wa kitonga kimwe mweeene nthi wa Holand kwa isyitwa Herman Rowen host, naa kitonga kila kinekalaa musyini wa Mombasa.

Esililwa asu meekiwa mbini ni Timothy Ngoe wina miaka 22 na Mary Nekesa wina miaka 33,ula unai meneja mukaawani wa kitonga kyu kya nthi ya Holland ku Mombasa.

Esililwa asu eli mavaniiwe na kuthakwa kotini vau muthenyani wa uni.

Uwaani usu unatwaiiwe nyumbani syi nguma sya Rocco apartments kisioni kya Shanzu matuku 4 ma mwai muvitu,vala kitonga kyu kinekalaa.

Rowen host, ula unai na mautandithya ma Ilavu sya kwitanithya musyini wa Mombasa na Kilifi, aneethiwe e mukw’u akomete kitandani, naa mwii wake wina maumiisye mutwe, na akovanwa moko na akakunikwa kanywa.