Ene nthi 3 kati wa 5 ala nundu umwe na kilungu kya 61 measya kana ngalama ya maisha niyambitue vala aingi measya kana mautandithya moo nimathukie na angi maasya mawia.


Ene nthi 3 kati wa 5 ala nundu umwe na kilungu kya 61 measya kana ngalama ya maisha niyambitue vala aingi measya kana mautandithya moo nimathukie na angi maasya mawia.

Kiu ni kwianana na ukunikili ula weekwa ni muvia wa kwika ukunikili wa Infortrak .
Angela Ambitho ni director wa muvia wa Infotrak.

Ingi ukunikili usu wionania kana kilungu kya 65 yiulu wa 100 kya ene nthi ma Kenya meona nthi ya Kenya yiendeeye Nai.

Ukunikili usu wikiwe kwa andu 1,0000 ala makulilwe makulyo kati kati wa matuku 13 na 16 ma mwai muvitu.