EACC kubola,kuchungusa tsikampuni kumi na tatu tsyanyola tsishirinji tsimilion tsimia tsibaka mmbukoyanu vwali mmukanda kwa KEMSA.


Mukanda kulwana asoya kubola,kuchungusa tsikampuni kumi na tatu tsyanyola tsishirinji tsimilion tsimia tsibaka mmbukoyanu vwali mmukanda kwa KEMSA.
Mweneshisoko wu mukanda yoko Eliud Wabukala nende Commissioner Gachoka baboli yaka lwa babere imbeli wi komiti yi bunge ichungusa makhuvaka.
Gachoka aboli,bandu hamsini na mbili bamali khurevwa marebo khutukha sainu,nameta khubola,tsikampuni makhomi munane tsyali mmakhuvaka.
Ameti khubola,shya balinda khulwenulu ne likhuba khurula khu mukhongo wi tsikesi khumanya niba bandu yabo balahirwa mu koti.