Corona Meru Kotini


Musili munene wa makuani vaa Kenya David Maraga, niwaungamya kwa mithenya 14 syikalo syoonthe sya koti wa Meru ila itwaiiawa utheini.

Itambya yiu yooswa itina wa athukumi amwe ma koti usu kukwatikana na uwau wa Corona.