Chikanisa chiria chikoira amaremo yeserikali ase ekaunti ya Nyamira, chiakureirwe nabateneneri bechikanisa chio koborigwa kobwatia amachiko


Chikanisa chiria chikoira amaremo yeserikali ase ekaunti ya Nyamira, chiakureirwe nabateneneri bechikanisa chio koborigwa kobwatia amachiko, chingaki bare nomoroberio bwokwagacha gose meroberio ende yonsi

Ayio inkorengana nomokomishona bwe Kaunti ya Nyamira Amos Mariba oyio otebire buna nigo amaremo yechisukuru chiechiprimary mono naro akunirwe, ase airire nechikanisa eserikali etamanyeti

Nigo boigo amoganiri omotenenri omonene bwechiabisi chiokorikia amaremo ase ekaunty eyio, gotugutera are chititle deed chitari chingikeranu, buna enchera eyemo yokorenda amaremo yeserikali