Changamwe mbanga ya Mota Mombasa


Munduume umwe ula ni mutwai wa Mota sya bodaboda, yu tii nuendee na kuiitiwa sivitalini wa Portreitz ngaliko sya Changamwe kauntini ya Mombasa ena mauumisye manene ma kutulika mauu na mamutha angi, itina wa kukitikiwa ni mbanga leluni wa kuthi kiwanzani kya Airport akimwa ni iloli.

Kwianana na mweene kivila wa ngwatanio ya atwai ma mota sya Bodaboda ngaliko sya Changamwe kauntini isu ya Mombasa Joshua Oyoo easya kana, munduume usu na ula uthukumiaa ngaliko sya Mikindani,akitikiwa ni mbanga isu yila ukukilanialya lelu usu aumite ngaliko sya Chaani, naa vala wakonga ni iloli yiu yila yiikuite kiw’u na akwata mauumisye manene, naa vala wasembwa kukwata uiiti sivitalini wa Chaani na itina esya kuthamiiwa sivitalini usu wa portreitz.

Ingi Oyoo niwaumya ukanio muvyu kwi ene nthi mevetangane na mituo ya kukilanilasya lelu usu kisioni kyu vakuvi na ikanisa yu ya Catholic ,kumana na mbanga ila siendee na ukusiiwa kisioni kyu, vala wongela kwasya kana,nimaendee na kutwaiisya uneenania na maovisa ma kuikiithya muuo Kwikia wiio nikana ene nthi matumiae kiao kya kukila na mauu kisioni kyu.