Chama cha kutetea maclinical Officers vaa Kenya(KUCO), nikyaendeeya na kutula muti silikali imwe sya kaunti, ila siendeeye na kwikia vwia amember moo ala me mukomoni,kana malea kusyokethya wiani nimeuvutwa.


Chama cha kutetea maclinical Officers vaa Kenya(KUCO), nikyaendeeya na kutula muti silikali imwe sya kaunti, ila siendeeye na kwikia vwia amember moo ala me mukomoni,kana malea kusyokethya wiani nimeuvutwa.

Muandiki munene wa ngwatanio isu ya KUCO George Gibore easya kana,mbingi sya silikali isu sya mutiuuko, niminite kulea kuatiiya mawendi moo ala maneekiwe saii wiwano ula unavikiiwe kati kati woo na muvia uima wa ene nthi,o na itina wa kwithiwa nzama ya magavana inakonetwe vanene uneenaniani usu, naa kila manavikiiye.

Gibore aineena na mbuluti ya mauvoo aweta kana, kieleelo kyoo ni kuikiithya aki niyeekika kwa amember moo, na muno muno ta ala manaungamiwe kuma wiani kutaatiwe miao.