Category Archives: muuga fm

Nkuyanio cia wendo gutiga umwe akuite, Kirinyaga


Mwekuru umwe neekiritwe mpiini akiirikana gutemanga na kuuraga mwekuru gungi bakiruira ntomurume nteere cia Kairini gishigo mbunge kia Ndia kaunty ya Kirinyaga.

Kamada wa borisi kaunty nini ya Ndia Joseph Mwika augiite muthuganirua ura nwa ukuru bwa mianka 36 araringire na gutembura gungi wa ukuru ta bubu kiongo na chuba nyuma ya bairi babu kuthetera ntomurume thokoni ya Kairini ugoro bwa igoro.

Mwika augiite kinya ntomurume ura ararwagirwa neekiritwe mpini guteetheria kiri uchunkuni na bairi babu ibaingiritwe gituoni kia borisi kia Baricho

Kulingana na akari, eekuru babu batkuire kuthi nyomba wa ntomurume uyu indi batakomana mwanka ugoro bwa igoro.

Mwiri wa mututigi nuthukiitue na kwirwa mortuary ya cibitari nene ya Karatina ugieteera kuruthirwa post morterm.
LSK kuregana na ugaruruku bwa katiba


Ngwataniro ya mawakili aaga nthiguru LSK niugiite itikugwata mbaru ugaruruku bwa katiba gukurukiira BBI.

Rais wa ngwataniro inu Nelson Havi augiite kiri gikaro kia mawakili mwanka muthiru iboonire gutiri gichunchi nwa kiriku gia katiba gikubatara ugaruruku.

Havi naugiie kia gitumi ikwamba na kuuyuria ichuchi kathumba bira bitauyuriitue kiri katiba ya igiita riri.

Akiaria ari nteere cia Likuyani kaunty ya Kakamega, Havi nameneeretie atongoria bara bakuthi kinyume na watho na muno thirikari ikurega kwathikira koti.

Augiite mutugu uyu wa atongoria waumba guchokia nyuma democracy ya nthiguru.
MCAs kuurua bakaria utonga bwa mwingi


Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugaara nameneeretie MCA ba kaunty ya Tharaka Nithi iguikirwa nkooa i thirikari na kuremwa gukaria mbeca cia mwingi.

Akiaria kiri ndiunga yake wadi ya Gatunga Tharaka North ntugu ya igoro, mubunge uyu wa kagiita ka mbere naugiite i ngugi ya MCA kwona mbeca cia kaunty igutumika bura kubatiiri guteethia akari.

Kagiitani gaku naugiite ukeegua ari umwe wa bara bakaaregana na riboti ya BBI weegua ikaathura bamwe ba atongoria thirikarini na kuruthira bara bangi iti.
Arimi Kirinyaga kugwata mbaru mawatho ma majani


Arimi ba majani kauanty ya Kirinyaga ibakuwata mbaru mawatho mara meendekithiitue i thirikari gukurukiira rwong’i rwa urimi kurugamiiri urimi, wendia na uguri bwa majani aaga nthiguru.

Bakiaria cukuru ya secondary ya aari ya Mugumo kagiita ka mucemanio na minista wa urimi aaga nthiguru Peter Munya, arimi nkeruki ya 300 baugiite KTDA ka ibatiiri kuthiyania na wendi bwago.

Ibameneeretie anene KTDA bakiuga utigiitue bakiwata dividends ciago bura kubatiiri na batiitagwa micemanio ya kira mwanka teo AGM kwariiria factory ciago cia majani na mathiina mara bagukurukiira.

Minista Munya naugiite gati ka mawatho mara meendithiitue i weeru kiri wendia na uguri bwa majani thokoni ya munara nteere cia Mombasa ara kira murimi akaagwataga riboti ya thoko.

Munya nakuirigiirwa kuriunga kaunty ya Tharaka Nithi na Meru ara agaakomana na arimi ba majani nteere cia Kajiunduthi na Kionyo kithingatano ntugu ya imunthi.

Mubunge wa South Imenti Kathuri Murungi nathiriitie nkanja na uguaya bwa waagi bwa ukaria kiri mucemanio wa Kionyo akiuga ukeegua kuri na ukaria bwa kugana.
Bunduki 500 ira iraari na mwingi guchokua kiri borisi Rift Valley


Bunduki itakunyiira 1,500 itari na barua ninenkaniritwe kiri rwong’i rwa ukaria gishigo kia Rift Valley.

I kiri mutaratara ura uthiite mbere wa mwingi guchokia bunduki ira iri njarani ciago kinyume na watho kwongeera ukaria nteere inu.

Kamishna wa kaunty ya Nakuru Erastus Mbui augiite nwigiitue kuri na winyangia bwa into, wamba bwa nyamu cia ndiithia na antu guta utuuro kiri kaunty mwanya cia gishigo giku, untu bura bukuirigiirwa gukinya muthia.

Araaragia kiri mucemanio wa ukaria ura uraleteete amwe antu kuuma nteere cia Pokot, Turkana, Baringo, Elgeyo-Marakwet, Nakuru na Narok na kuurua baaranirie na mwingi kunenkanira bunduki inu kiri iruo bia ukaria bira biri akubi na njira ya thiiri.

Murugamiri wa gikundi kia National Focal Point Charlton Mureithi augiite mweri uyu wa kenda nwathuriitwe i ngwataniro cia nthiguru cia Afrika uri wa guchokia bunduki ira iri na mwingi kinyume na watho ta njira ya kwaiga thiiri gitaru kia Afrika.
Arimi South Imenti kutheteera mawatho ma majani


Bamwe ba arimi ba majani kuuma Kionyo na Murungurune gishigo gia South Imenti kaunty ya Meru ibameneeretie kuthungirua siasa kiri urimi bwa kimera giku bakiuga ibakuwata mbaru mawatho ma thirikari bunka aki boona baita ya urimi bwago.

Barutiite miario inu wa rira minista wa urimi aaga nthiguru Peter Munya akuirigiirwa kuriungira arimi ba majani gishigo giku ntugu ya ruu kutheria nkuruki iguru rea mawatho maimbia ma urimi, wendia na uguri bwa kimera giku.

Mubunge wa South Imenti Kathuri Murungi nathiriitie nkanja cia waagi bwa ukaria kiri mucemanio uyu wa ntugu ya ruu akiuga nwa thirikari na ukeegua uri na ukaria bwa kugana.

Akiaria na Muuga FM, Kathuri nauriitie akari kugwata mbaru mawatho mara maguikirwa i thirikari kurugamiira urimi bwa majani akiuga imaguteethia arimi na makaleta ugaruruku bunene nthiguru yonthe.
Mt Kenya Mountain Running Championships Meru kuruthwa mwanka tuthiite


Mukondo wa yiiri wa ndwiro cia Mt Kenya Mountain Running nteere cia Meru ukaruthwa tariki 20 mweri wa yiiri mwanka tuthiite wa 2021.

Ikulingana na nkiama ira irugamiirite ndwiro aaga nthiguru teo Athletics Kenya kiri gikaro kia mwanya na abangania ba mashindano mamu nteere cia Nkubu ntugu ya igoro.

I wa rira ministry ya micetho gukurukiira minista Amina Mohammed irutiite mwerekera wa guchokeera kwa mitaratara ya miceetho, mashindano ma ndwiro na mara ma nkari magitigiirua kuthi mbere.
Kurikia ngwataniro ya Tharaka Nithi na rais Uhuru Kenyatta


Bamwe ba atongoria kuuma kaunty ya Tharaka Nithi ibajiititie kuiruta kurikia ngwataniro gati ga kaunty inu na rais Uhuru Kenyatta.

Batongoreetue i VC wa University ya Chuka Prof Erastus Njoka na Prf Lawrence Mbae, ibameneeretie atongoria bara bathuure ikwaga waaka ngwataniro inu bura kubatiiri.

Ibaugite kaunty inu niganiritwe i ngugi na miradi ya thirikari ya rais Uhuru bakiuga batikuwata mbaru murengo wa Tangatanga ura wonekaniite kuthi kinyume na rais.
Aciari kugea nkanja na kuibanga kwa thirikari kurugura cukuru


Thirikari nene gukurukiira rwong’i rwa kithomo niuriitue guikira mitaratara ya kugana mbere ya guchokwa wa cukuru.

Baingi ba aciari kaunty ya Meru bari na nkanja na mitaratara ira yiikiritwe mwanka kagiita gaka ya gukaria aritwa wa rira cukuru ciumba guchokwa mweri tuthiite.

Kagiitani gaku, bangi ibaugiite ukeegua buri untu buumu guchokia aana cukuru mwanka uyu kuumania na waagi bwa biici.
Umwe gukua kuumania na mutino wa barabara Chogoria


Ntomurume umwe nakuite nyuma ya kuringwa i bikibiki nteere cia Kamaara wadi ya Chogoria kaunty ya Tharaka Nithi ugoro bwa igoro.

Kulingana na akari, ntomurume uyu ura aumiite ntuura ya Ankamia sublocation ya Thiathi, Tigania East kaunty ya Meru araringirwe i bikibiki agikerania barabara na kunogoka akiragurirwa cibitari nene ya Chuka.

Kamada wa borisi kaunty nini ya Maara Mohammed Jaso nauriitie antu bara bakumenya mututigi ura araari bundi wa iratu na meaburi beebumirie na kuringa riboti.