Category Archives: musyi fm

Usangili Chagamwe Mombasa


Volisi ngaliko sya Changamwe kaunti ya Mombasa, yu tii nimaendee na usyima na esililwa 4 ma usangili, ala Utuku mavithukia mweene nduka imwe nduani ya Zambia ngaliko sya Mulolongo sub location ya Chaani kilioni bunge kya Changamwe, na mooya kimanza kinene kya ilovia kitanamba kumanyika.

Munene wa Volisi ngaliko sya Changamwe Ali Ndiema, easya kana nzangili isu ila syiikuitwe ni kamota naa syiiyovete na vastola, syavithukia nduka isu muendo wa saa inya sya Utuku, vala syamukomya nthi mweene nduka isu na syavakuiiya mbesa syonthe mivukoni yoo.

O na uu wiovo, Nzangili isu nisyasyoka syatuika isasi 2 nzeveni ila syoombuukya ene nthi ala mei manathengeeya kisioni kyu, kusisya kila kiendeeye.

Vai mundu unaumia kumana na Uvithukii usu.

Ndiema niwenda ene nthi ma kisio kiu kya Changamwe mathukume me muamba na mavosaa ma volisi, kunenganae uvoo ula utonya kutetheesya kukwata esililwa ma Ung’ei.
Andu 3 Utuku nimatiwa ni thayu, itina wa kuathwa ni nzangili ila ikuikiiwa ta ing’ei sya Ng’ombe nduani sya Marigat kauntini ya Baringo.


Andu 3 Utuku nimatiwa ni thayu, itina wa kuathwa ni nzangili ila ikuikiiwa ta ing’ei sya Ng’ombe nduani sya Marigat kauntini ya Baringo.

Asu mooawa, mewetwa ta andu ma musyi umwe.

komanda wa volisi kisioni kya Baringo South Bonjolive Munuve niwaikiithya ndeto isu vala waelesya kana..

Maovisaa ma volisi nimatumwa kisioni kyu, kutwaiisya misako na kuikiithya muuo.
Mbanga Mwaani Kilungu Makueni


Mundu umwe niwatiwa ni thayu na ungi akwata maumiisye, kumana na mbanga ya lelu ila yeethiwa kisioni kya Mwaani leluni wa Kalamba kuthi Kyambeke, sub kauntini ya Kilungu kauntini ya Makueni.

Munini wa komanda wa volisi kauntini ya Makueni Justus Kitetu niwe waikiithya ndeto isu, vala ukwasya kana, mbanga isu yeethiwa iloli yimwe yila yiikuite miti yalea nzia na yavaluka.

Kitetu easya mundu ungi wa 3 ula eikuitwe ni iloli yiu, niwavonoka mbanga isu atena maumiisye.
Andu 41 nimakwata mawuumisye kumana na mbanga ya lelu Kibarani Mombasa


Andu 41 nimakwata mauumisye itina wa ngali ila yiimakuite kuma katikati wa musyi wa Mombasa kuthi ngaliko ya Kaloleni Kwasya nzia na yavingilita leluni munene wa kulika musyini wa Mombasa kisioni kya Kibarani.

Kwianana na Conductor wa ngali ii eweta kana ngali isu ila meiinayo yavingiiswa ni ngali nini na ndeleva aimyelevya ndakamikime na itina ngali isu niwo yaasya nzia na yauma kuma leluni wa kuma musyini wa Mombasa na kutiuuka ngukani na kuvaluka leluni munene wa kulika musyini wa Mombasa.

Ingi aiweta kana kavindani ka mbanga isu ngali isu niyiusie yina akua 41 indi vai mundu unatiwa ni thayu
Masinga; kiveti kutiwa ni thayu kyavalukw’a ni ikasya.


Mundumuka umwe wa muika niwatiwa ni thayu avikwa kuiitwa sivitalini wa Masinga, na vala wamandanw’a nthi ni ikasya yila yakulumana kisioni kya Kyeeteni, kuthengeania na kisese kya utandithya kya Masinga, kaonti ya Masaku.

Ayiikiithya movoo asu, sub county police commander wa Masinga Francis Siror niwasya kana kiveti kingi o nakyo nikyaumia kumana na muisyo usu, na kyaiitwa na kyeetikilw’a kwinukka.

Aka asu mewetwa ta meii umite kusua mbemba, ila ikasya yiu yakonga ikonge utee wa lelu

Mwii wa kiveti kiu wathi kwiwa nyumbani ya akw’u ya Mbaku funeral home – Matuu.
Ndithya nene ya Kieta kya Ngie Utuku nisyakomela nduani ya Ngengi ila yi Kaluluini sub location, wardini ya Matuu Yatta kauntini ya Masaku.


Ndithya nene ya Kieta kya Ngie Utuku nisyakomela nduani ya Ngengi ila yi Kaluluini sub location, wardini ya Matuu Yatta kauntini ya Masaku.

Nake Urbanus Musyoka, ula ni minister wa muvia wa uimi silikalini ya kaunti ya Masaku niwatavia muandki witu wa mauvoo ta ..

Kwi muthenyani wa Iyoo, Ndithya ingi sya Ngie nisyonekeeile Masaani ma Muthenya Nduani ya Kamunoo vaya(kavenge) location ya kithyoko sub kauntini ya Masinga kauntini ya Masaku.

Nasyo ngile ila syii ngaliko sya Nguutani mwingi kauntini ya Kitui,yu syiwetwa kana, syathamiiya nduani sya Nzalae o ku Mwingi.
Kamwana kutiwa ni thayu kakoloka Masaku kuma Ilolini


Kamwana kamwe ka ukuu wa miaka 6, Utuku nikatiwa ni thayu kavinda kavuthu kamina kuvikwa sivitalini munene wa Masaku,kiu ni itina wa kamwana kau kwithiwa kakwata maumiisye manene ma Mutwe, vala kavaluka kakoloka kuma ilolini yila keisuite yambatite kyambato kyumu kivakuvi na musyi wa kusuvia syana ndiwa wa Terry childrens home nduani ya Mathukya, ila yi vaya syiimani sya iveti ngaliko sya Kathiani Masaku.

Ivindani ya mbanga isu,Iloli yiu yiikuite miti muthemba wa Shatter.

Ndeto isu ni kuma kwa munini wa chief wa Kaliluni sub location Joseph Mumo, ula ukwasya Mwii wa kamwana kau, watwawa nyumbani ya kusuvia akw’u ya sivitali munene wa silikali wa Masaku.
Utavi wa Kithangathi Kauwi Kitui


Memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wardini ya Kauwi, ila yi kilionimbunge kya Kitui Kya uthuîlonî wa sua muwandu Jane Mutua niwenda silikali ya kaunti isu ilikiliile, kati na kuungamya utavi wa kithangathi mbusini kivathukanio ila syi wardini isu, kiko kila kiutwaiiwa ni kambuni wa Achina ala meuseuvya lelu wa kuma sokonî wa Kabati kuthi Mbondoni.

Kithangathi kyu munono kikuitwe kwa wingi mbusini sya Mithumu na usini ula wa Ithekethe.

Ingi Mca usu wa Kauwi Jane Mutua,etula muti maovisaa ma silikali kisioni kyu, ala maminite ukwatiania na ala meutava kithangathi kyu, vate walanio museo kuma silikali ya kaunti.
Mwii wa ula MCA wa Kahawa Wendani Cyrus Omondi, wiikwatiwa kwikwa uthinzi umunthi nyumbani ya kusuvia akw’u ya Lee vaa Ilovi.


Mwii wa ula MCA wa Kahawa Wendani Cyrus Omondi, wiikwatiwa kwikwa uthinzi umunthi nyumbani ya kusuvia akw’u ya Lee vaa Ilovi.

Kiu ni itina wa kuvikwa vaa Kenya iyoo wakyumwa, vala uvokeew’e ni andu ma Musyi kiwanzani kinene kya Ndeke kya Jomo Kenyatta Vaa Ilovi.

MCA usu wa Kahawa Wendani Cyrus Omondi, anatiiwe ni thayu kyumwa kivitu akwatwa ni mathina ma ngoo e ndambuka nthi ya India, vala mwii wake unesie kukitwa mukaawani umwe.
Mutumia kutiwa ni thayu aviiya Nyumba Soweto Masaku


Mutumia umwe wina ukuu wa myaka 72 na ula ni ithe wa syana 2,Utuku niwatiwa ni thayu itina wa kuviiya ni mwaki nyumbani yake ila yi nduani ya Soweto, iimani sya Iveti kauntini ya Masaku.

Chief wa location ya Mumbuni Mathew Mulee easya vai kindu kinathawa kuma nyumbani isu, vala volisi yu tii matwaiisye ukunikili kuthiana umo wa mbanga isu ya Mwaki.

Mwii wa mutumia usu niwooswa ni volisi, vala watwawa nyumbani ya kusuvia akw’u ya sivitali munene wa Masaku.