Category Archives: musyi fm

Manurse na maclinical Officers kauntini ya Mombasa, umunthi kioko nimatwaiisya maandamano ma muuo kwa kila meuteta kana,nimethiitwe maivathulwa na kutiwa nza walanioni wa uneenania wa undu meusyoka wiani.


Manurse na maclinical Officers kauntini ya Mombasa, umunthi kioko nimatwaiisya maandamano ma muuo kuma sivitalini munene wa Coast general melekele uvisini wa Gvr wa Mombasa Hassan Joho, kwa kila meuteta kana,nimethiitwe maivathulwa na kutiwa nza walanioni wa uneenania wa undu meusyoka wiani.

Kuvia yu tii ni kyumwa kya 10, kuma manures asu mambiisya Mukomo woo.

Yu tii muatianio munene wa ngali niuendeye na kukusiiwa kati kati wa musyi usu wa msa kumana na maandamano asu.

Muthyani wa kyumwa kivitu, matakitali kauntini ya Mombasa ala manatwaiisye mukomo, nimanavikiiye wiwano na maovisaa ma silikali ya kaunti yiulu wa mawendi moo na manasyokethya wiani.
LATEST MUSYI FM NEWS

Koti munene niwaungamya kwa kavinda walanio wa kuavithwa kwa anne Kananu Mwenda ta Gavana wa Ilovi.


Koti munene niwaungamya kwa kavinda walanio wa kuavithwa kwa anne Kananu Mwenda ta Gavana wa Ilovi.

kiu ni kuatiania na ikuani yila yitwaiiwe kotini ni nzama ya kutetea aki sya ene nthi KHNCR na kyama kya asomi ma miao vaa Kenya LSK.

Yu walanio usu wiamba kuungamwa nginya makuani asu mambe kusilwa na kuvikiiwa usungio.

Ni itambya yila yavikiiwa masaa mavuthu, itina wa Kananu kwithiwa anaavithiwe kwosa mwanya wa munini wa Gavana, na umunthi ei anengewe mwanya na athukiwa uvisi ni Spika wa Bunge ya Ilovi Benson Mutura, nikana asolelee mawia ma gvr wa Ilovi, eteele kuavithwa vyu ta Gavana.

Mweene kivila wa kyama kya Asomi ma miao vaa Kenya LSK Nelson Havi, easya itambya ya kuavithwa kwa Kananu nita mavinduzi kwa miao ya nthi ino.
LATEST MUSYI FM NEWS

Andu 65, umunthi nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.


Andu 65, umunthi nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.

Kiu ni kuatiania na ithimo ila syatwaiiwa kwa andu ngili 2,681, ala mathimwa uwau usu wa Corona ungu wa masaa 24 mavituka.

Andu angi 77 nimavutiwa kuma sivitalini syi kivathukanio, itina wa kuikithwa kuvoa vyu uwau usu.

Andu angi 3 nimaikiithwa kutiwa ni thayu kumana na uwau usu wa Corona.
LATEST MUSYI FM NEWS

Ekali ma ndua ya Ivinga nzia sub kauntini ya Kathonzweni Kauntini ya Makueni,Umunthi nimatwaiisya muatianio wa muuo maileana na kuvathwa kwa kisese kya kwiya andu usyaiisyoni makwatikana mena uwau wa Corona, kila kineekiwe kisioni kyu


Ekali ma ndua ya Ivinga nzia sub kauntini ya Kathonzweni Kauntini ya Makueni,Umunthi nimatwaiisya muatianio wa muuo maileana na kuvathwa kwa kisese kya kwiya andu usyaiisyoni makwatikana mena uwau wa Corona, kila kineekiwe kisioni kyu.

Ekali asu meteta kana,yu meenda kisese kyu kithamwe,nundu andu ala meukwatikana na uwau usu mathimwa methiitwe maivulana na andu ala angi, na ingi mailekangya mask ila matumia ku nthi oo kitumbo undu ula ni muisyo kwoo na syana syoo.

Aingi ma andu asu methiitwe maitwawa kiseseni kyu kya usyaiisyo, ni ala makwatikana na uwau usu kuma silangani munene wa Thwake ula uendeeye na kwakwa.
LATEST MUSYI FM NEWS

Ene nthi kisioni kya site town ya Kitui, nimeekaila silikali ya Kati kwisila kwi komishena wa kaunti isu John Ondego, yikie walanio mwailu wa usesei wa muuo kwa kunyaaikya maovisaa ma usesei, kumana na syiko sya ung’ei kwikinyiiya muno kisioni kyu masaani ma utuku.


Ene nthi kisioni kya site town ya Kitui, nimeekaila silikali ya Kati kwisila kwi komishena wa kaunti isu John Ondego, yikie walanio mwailu wa usesei wa muuo kwa kunyaaikya maovisaa ma usesei, kumana na syiko sya ung’ei kwikinyiiya muno kisioni kyu masaani ma utuku.

Nthini wa ukunikili ula weekwa ni kisese kii kya Musyi ni kana, ve nzangili ikwete kuvunzya ivuli sya vuloti kivathukanio masaani ma kuikya na kuituka, kindu Kila kiendeeye kwikia wia ekali ma kisio kyu.

Ona ingi, enenthi nimethiitwe maivithukiwa masaani ma utuku undu ula menda muvia wa volisi uthingiliile muuo kwa kutwaiisya nzyima masaani ma utuku.
LATEST MUSYI FM NEWS

Andu 80 umunthi nimaikithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.


Andu 80 umunthi nimaikithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.

Kiu ni kuatiania na ithimo ila syatwaiiwa kwa andu 3,733, ala mathimwa uwau wa Corona ungu wa masaa 24 mavituka.

O na uu wiovo, andu angi 26 nimavutiwa kuma sivitalini syi kivathukanio,itina wa kuikiithwa kuvoa vyu uwau wa Corona.

Andu angi 3 nimatiwa ni thayu kumana na uwau wa Corona.
LATEST MUSYI FM NEWS

Syana 3 kuma nduani ya Ikuua sub kauntini ya Kaiti kauntini ya Makueni, nisyasembwa kuiitiwa sivitalini munene wa Makueni referral itina wa kuumangwa ni nzuki.


Syana 3 kuma nduani ya Ikuua sub kauntini ya Kaiti kauntini ya Makueni, nisyasembwa kuiitiwa sivitalini munene wa Makueni referral itina wa kuumangwa ni nzuki.

Kwianana na munini wa chief wa sub location ya Iuani Francis Kimayu, nzuki isu syavithukia syana isu ila syina katikati wa mwaka umwe na myaka 3 syi musyi.

Kimayu aweta kana, syana isu syetaanwa syi vathuku vala syamba unewa utethyo wa mbee na indi syatwawa sivitali, vala wakulya asyai maikatiae syana nini syisyoka misyi, kumana na miisyo kana mbanga ta isu.
LATEST MUSYI FM NEWS

Munduume umwe wa ukuu wa myaka 41 ula eina mota niwatiwa ni thayu vau kwa vau itina wa ukimwa ni ngali kisioni kya mt. zion matanisyo malelu makulika Town ya machinery kuma leluni wa ilovi kuthi Mombasa.


Munduume umwe wa ukuu wa myaka 41 ula eina mota niwatiwa ni thayu vau kwa vau itina wa ukimwa ni ngali kisioni kya mt. zion matanisyo malelu makulika Town ya machinery kuma leluni wa ilovi kuthi Mombasa.

Kwianana na commander wa volisi Makueni Joseph Ole Napeiyan ula niwaikiithya mbanga isu easya kana, mututia ekilanilasya lelu usu wa ilovi kuthi Mombasa aumite sokoni wa machinery aendete Utithi kavinda kala wakimwa ni ngali nini na atiwa ni thayu vau kwa vau.

Kumana na mbanga isu atwai ma boda nimamba kuvunga lelu uu wa Mombasa kuthi ilovi maiteta iulu wa kwongelaka kwa mbanga vala menda vekiwe tumundo kana itulia kisioni kyu kusyiia mbanga vala ukui leluni usu wamba kuvalaanika, ateo atwai asu ma mota meivungite lelu, nimesya kumbuukwa ni volisi.

Napeiyan niwasya kana mwii usu niwooswa watwawa nyumbani ya kusuvia akwu sivitalini wa Makindu ukunikili utwaiiwe.
LATEST MUSYI FM NEWS

Mavata ma syana Masaku


Uuungamie wa sukulu sya musingi ovamwe na sya secondary kauntini ya Masaku, niwakulwa useuvye walanio wi mwanya wa kumataa amanyiwa na kumatetheesya amanyiwa asu, yiulu wa kwivetana na mesilia mathe ala matonya kuvuvuania iliko syoo, nundu wa mawumu kauta ala manamesilile me misyi ivindani yila sukulu inai mbinge nundu wa mawalanio ma kukitana na uwau wa corona.

Ndeto isu syaneenwa ni ovisaa munene ula uungamiite muvia wa kuthinikia mavata ma syana Masaku,muwandu Emily kimanzi.
LATEST MUSYI FM NEWS

Nzama ya unyuvani nthi mutui ya Uganda, niyamutangaasa musumbi wa nthi isu Yoweri Kaguta Museveni kwithiwa e musindi wa kula sya usumbi, kumana na unyuvani ula utwaiiwe kwi muthenyani wa Iso.


Nzama ya unyuvani nthi mutui ya Uganda, niyamutangaasa musumbi wa nthi isu Yoweri Kaguta Museveni kwithiwa e musindi wa kula sya usumbi, kumana na unyuvani ula utwaiiwe kwi muthenyani wa Iso.

Mweene kivila wa nzama isu Justice Simon Byiabikana amutangaasa Museveni kwithiwa musindi kwa kukwata kula million 5 na ngili maana 8, naa Mpinzani wake wa vakuvi Robert Kyangulanyi kana Bobi wine, nake akwata kula Million 3 na ngili maana 4.

Unyuvani usu unakuniwe iso wa wakana ku nthi mutui ya Uganda, vala utalo wa ene nthi ala manakunie kula ni Million 9 na ngili maana 9.

Yu Musevenei ula usumbikite nthi isu kwa kilungu kya myaka 35, etongoesya nthi isu ya Uganda kwa kilungu kingi kya 6 kya myaka ingi 5.
LATEST MUSYI FM NEWS