Category Archives: musyi fm

Alusani ma mbesa sya KEMSA kukanwa vate tei ni silikali


Ndongoi ya usikaatani nthini wa silikali Nurdin Haji, easya uvisi wake ni uendeeye na kuthukuma wi muamba na Director wa muvia wa kisalu na nzama ya kukamya ngwatanio na mbulano ya ene nthi(NCIC), kusyimana na ateti ala matonya kuthokoania muuo wa ene nthi na ngwatanio.

Haji ula ukuneeneaa ngaliko sya Ijara easya kana, ndeusyoka na itina kumasikaata ateti ala meukwatikana maitula miao ivindani ya kambeini.

O na uu wiovo, niwaasya kana,ukunikili mbeange nutwaiiw’e yiulu wa wangangania ula unawetiwe muviani wa KEMSA,na vala wakulya ene nthi methiwe na umiisyo, nundu o mituki nimekwona ala meukonanwa na ulusani usu Kotini.
Andu 616, umunthi nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.


Andu 616, umunthi nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.

Kiu ni kuatiania na ithimo ila syatwaiiwa kwa andu ngili 5,512 ungu wa masaa 24 mavituka.

Kauntini ya Ilovi vakwatikana andu 121,Nakuru 110, Mombasa 55,Masaku 2 naa Makueni 2.

Asu 2 ma Masaku maumite ngaliko sya Athiriver, naa asu 2 ma Makueni, maumite Kibwezi west naa Makueni.

Kuatiania na report ila yanenganwe kwa mivia ya unyaiikya wa mauvoo kuma kwa muvia wa uima wa ene nthi, andu angi 12 nimatiwa ni thayu kumana na uwau wa Corona.

O na uu wiovo, andu angi 104 namo nimaikiithwa kuvoa vyu uwau wa Corona ungu wa masaa 24 mavituka.
Nick Mwendwa yu niwasinda ingi, vala watetea mwanya wake ta musumbi wa ngwatanio ya Muvila wa maau vaa Kenya FKF.


Nick Mwendwa yu niwasinda ingi, vala watetea mwanya wake ta musumbi wa ngwatanio ya Muvila wa maau vaa Kenya FKF.

Mwendwa ula ukutongoesya ngwatanio isu ta Musumbi kwa kilungu kya myaka ingi 4, asinda unyuvani usu kwa kukwata kula 77 kati wa kula syoonthe syi 85, vala wamasinda Lordvick Aduda naa Herbert Mwachiro ala meimuatiiye vau itina.

Unyuvani usu waendeeya Mukaawani wa safari park vaa Ilovi.
Volisi ngaliko sya Nyando ngaliko sya Kisumu, nimakwata mwiao wa koti, ula wametikilya manange vangi wina lato wa silingi million 4.


Volisi ngaliko sya Nyando ngaliko sya Kisumu, nimakwata mwiao wa koti, ula wametikilya manange vangi wina lato wa silingi million 4.

Munene wa Volisi sub kauntini ya Nyando Leonard Matete easya kana, vangi usu ula wii wa uito uvitukite tani umwe, ukwatiiwe leluni wa wa Ahero kuthi Kisumu, vala wiumitwe ngaliko sya Busia.

Matete easya kana,Esililwa ala mekuite vangi usu na kakali kanini,nimasemba na makatia kena vangi usu.
Athukumi 5 ma muvia wa uima wa ene kwikiwa mbini vaa Pangani starehe Ilovi


Volisi ngaliko sya Starehe vaa Ilovi, yu tii nimaendeeye na kumasiiya athukumi 5 ma muvia wa uima wa ene nthi, ala makitwa Utuku kisese kimwe kinini kya uiiti vaya Pangani mena Simba 10 sya tuukenge tula tukwoneka tatutonya kwithiwa aanyinyia matwo mekumasya mavu.

Asu meekiwa mbini ni aume 4 naa Mundu muka  umwe, naa ala ni Dr. Mwaura Karumbi, Dr. John Marore, Christopher Mwangi, Erick Mwenda and Judith Anyanzwa.

Munene wa Volisi sya AP sub kauntini ya Starehe vaa Ilovi Enos Maloba, easya ivindani ya Msako usu, nimakitya mwiitu umwe vau kiseseni kyu kya uiiti, ula eendeeye na kuuwa nthakame muno, naa ula mekuikiiya ei anaumya ivu, na vala wakwatwa naa ukwikwatiwa kwithiwa nguthuni isu akutumike ta ukusi.

Asu meekiwa mbini nimeuthakwa kotini ukunikili wathela, vala mii ya tuukenge tu,niyooswa ni Volisi, naa yatwawa nyumbani ya kusuvia akw’u ya City vaa Ilovi, nikana itumike ta ukusi kikoni kyu.
Mateleva eli nimatiwa ni thayu kumana na mbanga ya lelu Ivingoni Msa Rd


Mateleva eli nimatiwa ni thayu vu kwa vu itina wa maloli kukongana kyongo kwa kyongo kisioni kya Ivingoni ila yi leluni wa kuma vaa musyini wa ilovi kuthi musyini wa Mombasa.
Komanda wa volisi wa Makueni Joseph Ole Napeiyan niwaikiithya kana mbanga isu yeethiwa muendo wa saa keenda sya kuikya vala wasya iloli ila yiendete na ngaliko sya Mombasa yivitukaa iloli yingi vala yakimana na iloli yingi yila yiukite na ngaliko ya Ilovi  na mateleva asu matiwa ni thayu vu kwa vu.
Mii yoo niyatwawa nyumbani yausuvia mii ya akwu ya Makindu.
Magoha kwasya amanyiwa masuviwe me masukulu Kenya


Silikali niyaumya mwiao kwa Atongoi oonthe ma masukulu, maiye report sya amanyiwa oonthe ala methiawa na mathina kana uwau wa umasumbuaa, ta nzia imwe ya kuthinikiwa kwa mituki vaumila vata.

Minister wa muvia wa kisomo Proffessa George Magoha, aumya mwiao usu yila wavika sukuluni wa musingi wa Olympic ula wi kibera vaa Musyini wa Ilovi, aisisya undu masukulu mosete matambya ma kuikiithya myamulo ila inenganitwe ni muvia wa uima wa ene nthi niyaatiwa kumana na uwau wa ikua ya Corona, ivindani yii amanyiwa mambiisya kusyokethya masukulu.

Magoha easya masukulu maingi nimekwithiwa maithukuma me muamba na isese sya uiiti, nikana vaumila thina ukathinikiwa kwa Mituki.

O na uu wiovo, niwakania atongoi ma masukulu maikatate kukuwa amanyiwa kumana na thii wa Fees.

Ingi Magoha niwakulya ndambuka mbingi ivetangwe masukulu,Vala wakania masukulu ma andu ene, kana vai mumanyiwa wailite kunyamawa kana kuvathulwa nundu wa kwithiwa ataneesoma kila kisomo kya Mitandao yila amanyiwa mei Misyi

Kwi Umunthi amanyiwa ma kilasi kya Grade 4, Class 8 na Form 4 niwo meikwatiwa kwambiisya kusyokethya masukulu.

Kiu ni itina wa masukulu kwithiwa mavingiwe myai 6 mivitu kuma mwaiini wa 3 mwakani uu, kumana na kisomo kuvingiiswa ni kumbuka kwa uwau wa ikua ya Corona.
Amanyiwa kukwata mautethyo mbaikini Wamunyu Mwala


Amanyiwa miongo 20 ma eitu ala ni ma kilasi kya 8 ovamwe na ala ma kilasi kya form four na ala maumite misyini yina ukwati munini nduani ya Mbaikini sub kauntini ya Mwala kauntini ya Masaku,nimakwata utethyo wa tutaulo twa utumia ivindani ya mwei naa syindu ingi sya kutumiaa yila me sukulu.

Utethyo usu manengwa ni uungamii wa ikanisa ya A.I.C Mbaikini ngaliko sya Wamunyu nundu wa kwiyiumbanisha kusyoka sukulu kwambiisya Umunthi.

Mauvoo asu ni kuma kwa mutavania wa ikanisa yiu Reverend Benjamini Musyoki.
Kiw’u kya silanga wa Kalundu kutheeya muno vala Ngilu waungamya kieke kutumiwa kwaka lelu


Ngavana wa kaunti ya Kitui muwandu Charity Kaluki Ngilu, niwamba kuungamya kutavwa kwa kiw’u silangani wa Kalundu ni kambuni ya China, silanga ûla wi kisioni kya Majengo musyini wa Kitui.

Ngilu oosa itambya yu, itina wa kuweta kana,Kiw’u kyu naa kila kithiitwe kiendeeye na kutumika kwaka lelu wa kuma Kibwezi kwisila Kitui kuthi Mwingi, nikiolekete muno naa kwa nzia ya mituki.
Ung’ei wa Mota kwanjenga Ilovi Nginya Masaku


Mwisililwa umwe wa syiko sya ung’ei wa mota, niwavitia syatemana kuawa kiseseni kya utandithyia kya Makutano ma kyumbi,sub kauntini ya Athi river kauntini ya Masaku, vala unuukonanwa na ung’ei wa kamota kuma Ilovi.

Munduume usu ekonanwa na kuya kamota kau kuma nduani ya kisaki kya Kwanjenga vaa Musyini wa Ilovi.

mauvoo asu ni kuma kwa mwenekivila wa ngwatanio ya mateleva ma boda boda uvonge wa masaku na mawithululuko mawo Allan Musembi.