Category Archives: musyi fm

Esililwa 3 ma syiko sya usangili,Utuku nimaathwa na mooawa ni volisi leluni munene wa Kenyaata town ya Eldoret.


Esililwa 3 ma syiko sya usangili,Utuku nimaathwa na mooawa ni volisi leluni munene wa Kenyaata town ya Eldoret.

Asu 3, mewetwa kana, mei kati wa nguthu ya esililwa angi 5 ala methiitwe mainyamasya ene nduka ii nene sya Supermarket kisioni kyu na mawithyululuko, vala Volisi meuwetwa kana,mambiisya kusembania namo kuma kisioni kya Langas.

Komanda wa Volisi kisioni kyu Uasin Gishu Ayub Gitonga easya kana,Itina wa mwelevanio muvyu wa isasi na esililwa asu,nimowaa asu 3, vala Esililwa angi 2 masemba na maaiya muumbini naa nomaendeeye na kumanthwa.

Gitonga easya nimakwata ivuti yimwe muvae wa Ak 47 na Isasi 23 kuma kwa esililwa asu mooawa.
Nzawa Mwingi Huduma Number


Ene nthi ma location ya Nzawa sub kaonti ya Mwingi kaonti ya Kitui maineeosa kwa uito ula unaailite, vata wa kwiyiandikithya uungu wa walanyo wa Huduma Namba.

Movoo asu maikiithw’a ni chief wa Nzawa location John Ndovoi Mathwa, ula wathingiliila kwa ene nthi kisioni kyake walanyo usu wambiisya ingi meyumilye kwa wingi, o ayumbula kana ala mataaiyiandikithya uungu wa iseso ya vau mbeeni nimanatumie utalo wa ene nthi ma location isu uoleka kuma andu 9,000 kuvikiia andu 6,000 nthini wa rekodi sya silikali.
Uhuru ngethi sya ukiakisyo kumana na kikw’u kya Mama Shariffa El-Maawy,


President Uhuru Kenyatta niwatuma ngethi sya ukiakisyo kwa andu, anyanyae na endwa ma musyi wa Mama Shariffa El-Maawy, ula watiwa ni thayu umunthi kuikya, eo musyi kwake vaa Nairobi.

Mama Shariffa, 89, niwe nyinyia wa ula wai muandiki munene wa uthukumi wa silikali, mututia Mariam El-Maawy.

Utumanini wake, President Kenyatta niwamuelesya mututia Mama Shariffata mundu uneeyumitye kwa uendeeu wambee wa nthi ya Kenya, na niwathukumie nthi ya Kenya kwa ivinda yiasa kwa kwiyumya na ukumbau.
Kariobangi ya itheo town ya Masaku kutetwa ni thina wa Kiko


Ekali ma ndua ya kariobangi ya itheo town ya Masaku,nimeekia vwia kutwaiisya maandamano ma muuo town ya Masaku muvaka maovisini manene ma silikali kauntini ya Masaku, nundu wa mavuti na kiko kila kiendee na kumbanililiila vakuvi na nyumba syoo.

Ekali asu meteta kana,Kiko kyu nikiendeeye na kwikia thayu woo muisyoni munene wa kwivuilwa ni mowau ala maetawe ni iko.
Mwene kivila wa nzama ila yiungamiite walanio wa kunenganw’e kwa nzanzo ya uwau wa Corona Dkt. Willis Akhwale, yu easya kana nivatonyeka nzanzo ila itialite ikathela kwa mithenya 10 yukite, Ethiwa ene nthi nimekwiyumilya kwa wingi kunewa nzanzo isu.


Mwene kivila wa nzama ila yiungamiite walanio wa kunenganw’e kwa nzanzo ya uwau wa Corona Dkt. Willis Akhwale, yu easya kana nivatonyeka nzanzo ila itialite ikathela kwa mithenya 10 yukite, Ethiwa ene nthi nimekwiyumilya kwa wingi kunewa nzanzo isu.

Yu vena wikwatyo kana nthi ya Kenya nikuetewe muiyo wa keeli wa nzanzo isu ya Astrazeneca, kutetheesya kuminukilya walanio wa keeli kwa nzanzo isu kunenganw’e kwa ene nthi ta undu vathiiwe.

O ingi vena nzika kuma ila nthi ya India yeethiwe na ikumbo yeu ya kunyaiika kwa uwau usu, na yaamba kuungamya walanio usu wa nzanzo isu kunenganw’e kwa ene nthi mayo.
Mombasa mbanga ya lelu


Andu 2, mutwai wa bodaboda na mukuwa wake mundumuka wina myaka kati wa 24 na 30, nimatiwa ni thayu vau kwa vau kumana na mbanga ya lelu, itina wa yoo kukongwa ni iloli ngaliko sya Bangladesh leluni wa Mombasa – Nairobi.

Mota na trela isu syiiumite Changamwe kuthi Miritini, na mota isu yiivituka iloli yiu, niw’o ivingiisanie na ngali ingi, yalua na yavaluka na ilolio yiu yesila asu yiulu.

OCPD wa sub county ya Jomvu Peter Maluki niwaikiithya movoo asu, ayasya kana nimambiisya ukunikili, na mii ya aa eli yatwawa nyumbani ya akwu sivitalini wa Coast general.
Ula kwa ivinda yimwe waungamiie kimanyisyo kya maundu ma usikali kya Kiganjo Peter Kavila, naa unatiiwe ni thayu kyumwa kivitu ayiitiwa sivitalini umwe wi town ya Wote kauntini ya Makueni, eikwatiwa kuthikwa Umunthi.


Ula kwa ivinda yimwe waungamiie kimanyisyo kya maundu ma usikali kya Kiganjo Peter Kavila, naa unatiiwe ni thayu kyumwa kivitu ayiitiwa sivitalini umwe wi town ya Wote kauntini ya Makueni, eikwatiwa kuthikwa Umunthi.

Kavila Eikwatiwa kuthikwa Musyi kwake nduani ya Utaati kilioni mbunge kya Kaiti kauntini ya Makueni.

Peter Kavila, anathukumite ta volisi mbee wa myaka 30, na ai commandant wa kimanyisyo kya Kiganjo kila ki Nyeri atanamba uthyumuiiya wia.
Andu 3 nimatiwa ni thayu na angi maumia mbangani nthuku ya Lelu, vala maloli 2 makongana kyongo kwa kyongo,kisioni kitawa Msharinyi leluni munene wa kuma Mombasa kuka vaa Ilovi, vakuvi na Mariakani.


Andu 3 nimatiwa ni thayu na angi maumia mbangani nthuku ya Lelu, vala maloli 2 makongana kyongo kwa kyongo,kisioni kitawa Msharinyi leluni munene wa kuma Mombasa kuka vaa Ilovi, vakuvi na Mariakani.

Kuatiania na report sya Munene wa Volisi kisioni kya Voi Bernstein Shari, asu 3 matiwa ni thayu vau kwa vau, na vala ungi wakatatu uendeeye na kuiitiwa sivitalini munene wa Moi ku town ya Voi ena maumiisye manene.

Shari niwataa dereva syithiwe siitwaa ngali kwa ui munene, leluni usu wa Kuma Mombasa kuka vaa Ilovi na ula wa kuma Voi Kuthi Taveta.