Category Archives: musyi fm

Unyuvi wa mavalua ma degree nthini wa University.


Amanyiw’a mainyiva 45,000 ala maneekie mutiani wa KCSE 2019 na maaiwa ni uthei wa kusomea mavalua ma degree ala manyuvite kuthi kusomea, nimendeka makulye ingi koosi isu , maiteta kana koosi syoonthe ila nzeo nisyoosiwe.

Nzama ya kunganae koosi kwa amanyiw’a nthini wa ma university Kenya Universities and Colleges Central Placement Service yu yiasya kana yu vata usu ni muvingue kwisila mitandaoni, uungu wa Second Revision kwa mavalua ma degree, diploma ona certificate, na ukavingwa matuku 15.4.2020.

Ala mailite kwika uu uungu wa walanyo wa keli wa Second Revision ni ala meekite nesa uungu wa walanyo wambee wa First Revision of Choices, na matanaamba kukwata uthei nthini wa ma University kana ma College.

Mbeange, amanyiw’a ala matakulitye kwisila masukulu ala masomeaa na nimaaiwe ni uthei wa First Revision of Choices, nomatumie ivuso yii na kwikia ukulyo woo.
Nairobi Metropol


Athukumi ma silikali ya Nairobi County ala maandikiwe uungu wa muvia mweu wa Nairobi Metropolitan Services nimendeka mevika ma ofisini ma mwako wa KICC wakwambiliilya kana wa keli ukite, kana meyikie muisyoni wa kwaysya mawia moo.

Mwene kivila wa nzama ya uthukumi wa silikali Stephen Kirogo easya kana athukumi asu 6,052 mailite kwika uu kati wa matuku 6 na 7 mwei wa 4 2020, kati wa 2 sya kwakya na kumi sya muthenya nikana manewe mathangu moo na mayosa mavalua ma witikilo.

O ingi nimakulwa methi na ivandi syoo sya Kenya na sya wiani.

Muvia usu wa Nairobi Metropolitan Services yu wi uungu wa Maj. General Mohammed Abdalla Badi na mawia ala mailite kuthukumawa ni muvia usu ni Health, Transport, Public Works na ma maundu ma Urban Planning.
PSC mawia.


Nzama ya uthukumi wa silikali niyatangaasithya myanya 550 ya maundu ma uiiti kumana na thina wa Covid – 19.

Myanya isu, uungu wa walanyo wa muvia wa uima wa mwii wa UHC Programme ni Clinical Officer ala aandikithye, ma nurse, ala aandikithye vamwe na andu mena utuika wa maundu ma ndawa na uiiti, kana Pharmaceutical and Medical lab technologist.

Myanya ingi ni vamwe na community oral health officer, radiographer, assistant public health officer, enrolled nurse na community health assistant.

PSC CEO Simon Rotich niwenda andu ala meaniitye maundu asu makulye mawia asu kwisila mutandaoni wa nzama isu tutavikite matuku 16.4.2020 saa kumi na uwe kuituka.

Minista wa uima wa mwii Mutahi Kagwe iyoo niumisye mwiao kwa kwa magavana nikana maandike ma ofisaa mena utuika maunduni ma uima wa mwii, kwa kymwa kimwe, nao masivitali ma level 4, 5 na 6 matavw’a maandike andu angi eu mena utuika wa uima wa mwii mainyiva 1,000, kithitoni kya kutetheesya kuukitana na kunyaiika kwa uwau usu.
lelu wa Katelembu_Mikuyu Masaku niwanangikie muno kumana na mbua mbingi


Ene nthi ma ndua sya Uiini, sub location ya Katelembu, location ya Katheka kai kauntini ya Masaku,yu nimenda silikali ya kaunti ya Masaku ithinikie na kumaseuvisya lelu wa Katelelmbu kuthi Mikuyu, vala mekwasya lelu usu nimwanangiku muno.

Lelu usu measya kana, wanangikie muno ivindani yii ya mbua..
Munduume kutiwa ni thayu akongwa ni ngali Changamwe Mombasa


Munduume umwe wa muika utukuni wa kuamukia umunthi niwatiwa ni thayu vau kwa vau, itina wa kukimwa ni ngali ya mundu mweene atembeete utee wa lelu, leluni munene wa kuma ngaliko sya Likoni kuthi ngaliko sya Mtongwe kauntini ya Mombasa.

Kuatiania na report sya munene wa volisi sub County isu ya Likoni ku Mombasa Jane Munywoki,ngali isu yiwetwa ta yiisembetwe muno, vala yaasya nzia na yathi kukima munduume usu, vala yasyoka yakima kamota kangi kala keukuaa mundu ungi.

Mutwai usu wa kamota kau na mukuwa wake, nimakwata mauumisye manini vala mooswa kwa mituki ni andu ma ngoo ya ulau, nayu matwawa sivitalini umwe wa mundu mweene, vala maiitwa na mavutiwa menuka.

Ngali isu na kamota kau, nisyakuswa na syatwawa kiseseni kya volisi kya Likoni, vala ukunikili yiulu wa umo wa mbanga isu utwaiiw’e.

Nawo mwii wa munduume usu niwooswa ni volisi, na watwawa nyumbani ya kusuvia mii ya akw’u sivitalini wa Coast General.
Milaa na mikuka kukwatiwa ikuitwe na maloli Kibwezi Makueni


Volisi ngaliko sya Kibwezi kauntini ya Makueni,Utuku nimakwata maloli 2, ala meikuite miraa na mikuka kuma ngaliko sya Embu matwaiite ngaliko sya Kilifi uvathukanu na miao.

Munene wa Volisi kauntini ya Makueni Joseph Ole Napeiyan, easya maloli asu makwatwa ta saa itatu sya utuku, vala meutilite miao ya silikali kwithiwa ikunite muungu andu kwithiwa nza saa isu.

Mateleva 2 ma maloli asu, nimeekiwa mbini ni volisi naa ukunikili nutwaiiw’e.
Number ya ala mena coronavirus nthi yonthe niyiendeeye kwambata


Number ya ikwu ila syumanite na ikua ya corona nthi yonthe niyaambata muno yalata ya Ulaya, kuu nthi sya Itali na Spain kila imwe iyiandikithya ikw’u mbee wa 800 muthenya umwe.

Kuya Amerika number ya ikwu yaamba nginya 2000 kuu ala mena uwau usu maivika 120, 000

Nthi yonthe, number ya ikw’u niyiendeeye kwambta nginya 30,000 kuu maovisaa ma nthi imwe maikania kana undu usu nukuendeeya mithenya yukite.

Indi ona ou wiovo, musyi wa Wuhan kuya China kula uwau usu waambiiye, maovisaa nimambiisya matambya makutungiiya maundu kawaida , kwa kuvingua imwe sya isio sya musyi usu itina wa kuvingwa kilungu kya myai 2.
Ula muthembi wa catholic Kitui niwaetwe Mbagathi kuthimwa


Ula muthembi wa kanisa ya Katoleki kuma lokeshenini ya Kyangwithya ya Umiloni wa sua, Kitui kya Kati kauntini ya Kitui na unalasimithiw’e ni maovisa ma Volisi kwivingia nyumba vandu va mithenya 14, utukuni wa kuamukia umunthi niwathamiiw’a sivitalini wa Mbagathi ula wi vaa ilovi, ni kana athimwe tulinyu twa ikua ya Corona.

Nicholas Maanzo ├╗la wathukumilaa Parish ya Kasyala atanamba kuthi uthumuoni nthi sya muingo, ewetwa kwitha anasyokethisye vaa nthi ya Kenya kuma nthi ya Ireland esilite nthi ya Italy, indi avika Kitui nunaumaalukaa masaani ma wioo uvathukanu na mwiao wa silikali, wa kwamba kwivathana na andu vandu va mithenya 14, kwa andu ala maumite nthi ila iminite kuikiithya uwau usu.

Mauvoo asu ni kuatiania na maovisa ma volisi vamwe na muvea wa uimwa wa mwii kaunti ya Kitui ala masya mosie itambya ya kumutwaa sivitalini usu ni kana akathimwe kana niwitha ena ikua yiu ya Corona, indi maweta kana, oyu no mwisililw’a nikwitha mausungio ma ndakitali yiulu wa uima wake wa mwii mainamba kuma.
Mutwai wa boda boda nutiiwe ni thayu itina wa kuvuwa ni volisi


Mwiao wa Aakenya kuema kumaaluka nza kwambiiya saa umwe nginya saa kumi na umwe sya kuikya kila muthenya yu niwalika muthenya wa katatu utuku wa umunthi Kenya yonthe.

Ona ou wiovo mutwai umwe wa boda boda ula ukuwetwa ta unavuiwe ni maovisaa ma volisi kuya Mombasa kavinda kala unaumite kumutwaa sivitali mwaitu umwe, niwatiwa ni thayu.

Munduume usu kwa isyitwa Juma Hamisi Kambirwa ula wina ukuu wa miaka 49 na ula ni ithe wa syana 5, ewetwa ta unavuiwe muno ni maovisaa ma volisi itina wa kukomana nake leluni aumite sivitali.

Director wa ikundi ya haki sya mweene nthi ya Haki Africa Hussein Khalid easya mwii wa munduume usu nukwikwa uthinzi.

Okavindani kau , minister wa uima wa mwii Mutahi Kagwe niwakulya ingi athukumi metikilw’e kuma mawiani tene nikana maikethiwe nza saa umwe.
Kiao kya Kaliala Masinga Muthesya kisiwe


Maundu ma ukui nimeevuilwa ni mathina kati kati wa ngilelya na Manyatta,location ya Muthesya sub kauntini ya Masinga kauntini ya Masaku,itina wa contractor ula ukwaka kiao kya usi wa Kaliala kila kikwatanitye kaunti ya Murang’a na Masaku, kulea kuseuvya lelu wa mwathuko ula witumiawa ni ngali kukilanilya.

Kuvikia yu tii, ngali siyamba kuvituka kuma ngaliko syeli, nayu vena vata wa contractor usu asyokee wia usu, na kwathukisya ngali lelu usu.

Wia wa kuseuvya kiao kiu kya Kaliala, Ungamiitwe ni silikali ya kaunti ya Murang’a.