Category Archives: musyi fm

Licenzi sya Matuku aa Makueni


Nzama ya kulungana na usuviiku wa akuwa maleluni ya NTSA, niyambiisya iseso ya kunengane licence sya kutwaa ngali sya matuku aa kana smart lincence kauntini ya Makueni.

Kiu ni itina wa mateleva ma makueni kwithiwa maithina muno kukwata licence
isu, ila meulasimikaa kuthi nginya town ya Masaku.
Ve vata silikali inengane Ngali sya Volisi kiseseni kya Volisi kya Joska Athiriver


Vena vata wa silikali nene kwisila kwa muvia wa volisi yiikithye kana, kisese kyeu kya volisi kya Joska Ngaliko sya Athi river kauntini ya Masaku nikyakwata ngali imwe kana 2,nundu wa kutetheesya maovisa ma volisi kutwaiisya walanio wa Misako masaani ma utuku,kumana na syiko mbingi sya uvungulu wa muuo ila syithitwe ikusiiwa kisioni kyu.

ndeto isu syaneenua ni muyuumbe wa kilio kya umbunge kya Mavoko sub kauntini ya Athi river Patrick makau.
Amwe Athukumi ma kambuni wa kutuma ngua wa KICOTEC ula wi kisioni kya Syongila, Kitui kya kati kauntini ya Kitui , nimakomea wia na moomba nthi maasine sya kutuma ngua, mayenda maivwe misaala yoo ya myai ili ila methiitwe mataite kambuni usu ya mwai wa 6 na wa 7 Mwakani uu.


Amwe Athukumi ma kambuni wa kutuma ngua wa KICOTEC ula wi kisioni kya Syongila, Kitui kya kati kauntini ya Kitui , nimakomea wia na moomba nthi maasine sya kutuma ngua, mayenda maivwe misaala yoo ya myai ili ila methiitwe mataite kambuni usu ya mwai wa 6 na wa 7 Mwakani uu.

Amwe ma athukumi ma kambuni usu ala maneena na Mbuluti ya mauvoo na menda masyitwa na mawasya moo maikekiwe kiseveni kwondu wa usuviiku woo measya kana, yila athukumi ma silikali ya Kaunti ya Kitui makomeiye wia mwaini wa 6 na wa 7, mo mayaaisa kuivwa ona itina wa ilovia kulekwa ni silikali nene.

Nake Ovisaa munene ûla uungamie kambuni usu wa KICOTEC Georgina Musembi, miwaleana na ndeto isu, vala waweta kana,nimaungamya wiani amwe ma athukumi ma kambuni usu wa KICOTEC, ala meukonanwa na kuingîaniasya ala angi makomee wia, indi kambuni noyiendee na uthukumi wayo.
Licence sya matukuu aa Makueni


Nzama ya kulungana na usuviiku wa akuwa maleluni ya NTSA, niyambiisya iseso ya kunengane licence sya kutwaa ngali sya matuku aa kana smart lincence kauntini ya Makueni.

Kiu ni itina wa mateleva ma makueni kwithiwa maithina muno kukwata licence
isu, ila meulasimikaa kuthi nginya town ya Masaku.
kambuni ya useuvya wa simiti ya Mombasa Cement niyavothea sivitali munene wa Coast General nzeve isu muthemba wa Liquid Oxygen.


Itina wa sivitali mbingi vaa kenya kwithiwa iikusiia unyivu wa nzeve ya kutetheesya awau kuveva na ala avinyiie ni uwau wa ikua ya Corona, kambuni ya useuvya wa simiti ya Mombasa Cement niyavothea sivitali munene wa Coast General nzeve isu muthemba wa Liquid Oxygen.

Kwianana na Report ila syatumiwa mivia ya unyaiikya wa mauvoo kuma muviani wa uima wa ene nthi kauntini isu ya Mombasa syiweta kana, itangi yiu na yila ni ya lita ngili 10,000 sya nzeve isu, yaungamwa vakuvi na kisese kya kuiita awau ma ikua ya Corona, na vala ivaniiye na kwitaana awau aingi na ala mena mathina ma kuveva kumana na uwau wa Corona.

Ingi muvia usu wa uima wa ene nthi,niwaumbula kana, kwa kilungu kya mithenya 3, sivitali usu wa Coast General utumiiiye lita 4,000 sya nzeve isu, naa ila yina lato wa silingi 600,000 na kwoou ta utethyo munene kukwata nzeve isu.

Kiu kiithiwa kavindani kaa uwau uu wa ikua ya Corona ukwoneka uendee na kunyaiika muno undu kukyete na sivitali usu munene wa Coast general,vala itanda sya awau ma ikua ya Corona ikwoneka siendeeye na kunyiva.
Andu 12 umunthi nimatiwa ni thayu kumana na uwau wa Corona.


Andu 12 umunthi nimatiwa ni thayu kumana na uwau wa Corona.

Kuatiania na report ila yatumiwa mivia ya unyaiikya wa mauvoo ni maovisaa ma muvia wa uima wa ene nthi,andu angi 413 nimaikiithwa kukwatwa ni uwau usu ungu wa masaa 24 mavitukaa, na kiu ni kumana na ithimo sya andu ngili 3,489 ala mathimwa uwau usu.

Kauntini ya Ilovi 229, Mombasa 46, Kajiado 12, Masaku 12 naa Kitui 1.

O na uu wiovo, andu angi 396 nimaikiithwa kuvoa vyu uwau wa Corona.
Maovisaa ma muvia wa kisalu utuku wa kuamukia umunthi nimakwata syana 44 sya sukulu sya ukuu wa myaka 14 nginya 17 nyumbani kwa mundu muka umwe kisioni kya Mountain View vaa musyini wa ilovi.


Maovisaa ma muvia wa kisalu utuku wa kuamukia umunthi nimakwata syana 44 sya sukulu sya ukuu wa myaka 14 nginya 17 nyumbani kwa mundu muka umwe kisioni kya Mountain View vaa musyini wa ilovi.

Kuatiania na report sya Volisi,Nyumbani ya mundu muka usu vakitwa nzovi sya mithemba kauta na vangi.

Kuatiania na ukunikili ula weekwa,Amanyiw’a asu maumite kauntini sya Ilovi,Kiambu na Masaku.

Kati wa amanyiwa asu,Imwana syii 26 na eitu 18, naa ila imwe ni syana sya sukulu sya secondary na ingi sya sukulu sya musingi.

Mundu muka ula eiitite syana isu vau nyumba kwake Millicent Kithinji naa wina ukuu wa myaka 41, niwakwatwa ni volisi, na aendeeye naukulwa makulyo ni maovisaa ma isalu ma kisese kya volisi kya Dagoretti.

Muvia wa isalu kwa ivinda yingi, niwataa asyai nikana malungane na miendele ya syana syoo kila ivinda.
Corona Meru Kotini


Musili munene wa makuani vaa Kenya David Maraga, niwaungamya kwa mithenya 14 syikalo syoonthe sya koti wa Meru ila itwaiiawa utheini.

Itambya yiu yooswa itina wa athukumi amwe ma koti usu kukwatikana na uwau wa Corona.
Andu ngili umwe 1,211 Umunthi nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.


Andu ngili umwe 1,211 Umunthi nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.

Kiu ni kumana na ithimo sya andu 9,304 ala mathimwa uwau wa corona ungu wa masaa 24 mavituka.

Nthini wa kaunti ya Ilovi, umunthi vakwatikana andu 410 Mena uwau wa Corona,Mombasa 102, Nakuru 40, Masaku 25, kajiado 21 naa Makueni mundu umwe.

Asu ma kuma kauntini ya Masaku, sub kauntini ya Athiriver vakwatikana andu 13,Masaku town 7,kangundo 2, Kalama, kathiiani na Matungulu kila vamwe mundu umwe.

Kuatiania na report ila yatumiwa mivia ya Unyaiikya wa mauvoo, andu 368 nimo mamina kuvutiwa kuma sivitalini syi kivathukanio, mamina kuvoa vyu uwau wa Corona.

Ona uu wiovo,Andu 17 nimaikiithwa kutiwa ni thayu kumana na uwau wa Corona.

Ikw’u isu syavikya andu ngili 1,366 ala maminite kutiwa ni thayu kumana na uwau wa Corona, kuma yila wavikie vaa Kenya.

Kaunti komishiner wa kaunti ya Kitui John Ondego, niwakulya ene nthi ma Kitui maendeeye na kuatiiya miao ila yalanitwe ni silikali kuukitana na uwau wa Corona.
kamwana kamwe ke kilasi kya 3 sukuluni umwe wa musingi ngaliko sya Nguutani Mwingi kuantini ya Kitui,nikatiwa ni thayu kakimwa ni ngali nini kisioni kya Nguutani leluni wa Mwingi kuthi Garrissa.


kamwana kamwe ke kilasi kya 3 sukuluni umwe wa musingi ngaliko sya Nguutani Mwingi kuantini ya Kitui,nikatiwa ni thayu kakimwa ni ngali nini kisioni kya Nguutani leluni wa Mwingi kuthi Garrissa.

Ndeto isu ni kuatiania munene wa Volisi kisioni kya Migwani Nicholas Mutua,ula waweta kana, kamwana kau kakongwa kaikila lelu kena tungi.

Mutua niwaikiithya kana, Ngali ila yeeka mbanga isu yu tii niyiendeeye na kusiiyiwa kiseseni kya Volisi kya Nguutani ku Mwingi kauntini ya Kitui.

Mwii wa kamwana kau kala kaumite ngaliko sya Nzawa, niwatwawa kwiwa nyumbani ya kusuvia akw’u ya Migwani ku Mwingi.