Category Archives: musyi fm

Nyamu sya Kithekani Kyulu na Tsavo Makueni


Aimi ala matuite nduani ila ivakanite na mutitu wa nyamu sya kitheka
wa chyulu na ula wa Tsavo kauntini ya Makueni, nimeekia vwia kutwaiisya
maandamano,ethiwa silikali nikuendeea kuselesya ndivi syoo sya mali
ila ila yanangitwe ni nyamu sya kithekani, naa muno muno ta nzou, ila mavinda maingi syithiitwe ivithukiia miunda yoo.

Ekali asu meteta kana, mbesa isu syithiitwe siikuwa ivinda yiasa muno kumavikia, undu ula mekwenda ukunikilwe.

Ends..cap.t
Mwingi News thina wa Muuo


Ene nthi ma town ya Mwingi kauntini ya Kitui na mawithyululuko, nimaumya witano kwa silikali kwisila muvia wa volisi, yongelange maovisaa ma kuikiithya muuo kisoni kyu, kumana na ung’ei mwingi wa Indo ula mekwasya wikathiiyite muno, na muno muno masaani ma utuku.

Report isu ni kuatiania na munini wa chief wa sub location ya Kyanika David Mutambuki,ula ukumbula kana, ung’ei mwingi wikathiiyite muno sokoni wa Utandithya wa Mwingi vala mbui siukuwa na Tumota na ngali nini syikiitwe mbutini
Iseso ya kwikithya mutihani atongoi 10 ala makulitye kususya mwanya wa Musili munene wa Makuani vaa Kenya yiikwatiwa kulika muthenya wa 3 Umunthi.


Iseso ya kwikithya mutihani atongoi 10 ala makulitye kususya mwanya wa Musili munene wa Makuani vaa Kenya yiikwatiwa kulika muthenya wa 3 Umunthi.

Umunthi ula ukwithiwa aikulwa makulyo ni jaaji Martha Koome.

Iyoo nzama isu ya kuungamia muvia wa Koti judicial service Commission, yikulasya makulyo wokili Professor Kameri Mbote Patricia
Iseso yiu yiikwatiwa kuendeeya nginya matuku 23.4.2021.
Yu silikali sya kaunti nikukwata silingi billion 53, itina wa mutalatala wa uaania wa kinandu kati wa silikali nene na silikali sya mutiiuko kuvitukithw’a iyoo mbungeni ya Senate.


Yu silikali sya kaunti nikukwata silingi billion 53, itina wa mutalatala wa uaania wa kinandu kati wa silikali nene na silikali sya mutiiuko kuvitukithw’a iyoo mbungeni ya Senate.

Kwa ivinda yambee vyu uungu wa silikali sya kaunti, mutalatala usu niwavitukithw’a vatena ngusanisyo, na vala mbunge syeli syeetikilana ni ilovia siana ata ila syailite kuthi kwa silikali sya mutiuuko ivindani ya bajeti ya mwaka ukite.

Namo maseneta nimateta muno iulu wa utumii muthuku wa kinandu kya silikali kuma kwa magavana, o maithingiliila kana, ilovia isu syailite kutumiawa kwa nzia ila syailite, nikana ene nthi aunike kii maendeeyo.
Amanyiwa ngili 7,509 ala meusomea maundu ma uiiti imanyisyoni 72 sya KMTC Kenya, nimeekiwa ngovia, itina wa kumina mauvundisyo moo.


Amanyiwa ngili 7,509 ala meusomea maundu ma uiiti imanyisyoni 72 sya KMTC Kenya, nimeekiwa ngovia, itina wa kumina mauvundisyo moo.

Kuatiania na Mweene kivila wa imanyisyo sya KMTC prof Philip Kaloki, utalo wa
amanyiwa asu ala maminie kumanya kuuita mauwau me kivathaukanio,yiithiwa ne
itambya inene maunduni ma uiiti na muno ivindani yii nthi ya Kenya
ikuvingisana na uwau wa ikua ya Corona.
Iseso ya kwikithya mutihani atongoi 10 ala makulitye kususya mwanya wa Musili munene wa Makuani vaa Kenya yiikwatiwa kulika muthenya wa keeli Umunthi.


Iseso ya kwikithya mutihani atongoi 10 ala makulitye kususya mwanya wa Musili munene wa Makuani vaa Kenya yiikwatiwa kulika muthenya wa keeli Umunthi.

Umunthi ula ukwithiwa aikulwa makulyo ni Professor patricia Kameri Mbote.

Iyoo nzama isu ya kuungamia muvia wa Koti judicial service Commission, yikulasya makulyo Justice Said Chitembwe Juma, ula ni ni jaaji wa koti munene

Iseso yiu yiikwatiwa kuendeeya nginya matuku 23.4.2021.
Bunge ya Senate umunthi yiikwatiw’a kwithiwa na kikalo ki mwanya kuneenanisya na kuvitukithya mutalatala wa uaania wa kinandu.


Bunge ya Senate umunthi yiikwatiw’a kwithiwa na kikalo ki mwanya kuneenanisya na kuvitukithya mutalatala wa uaania wa kinandu.

Mbunge isu, ila inalasimikie kuthi uthyumuoni kumana na miao ila inatangaasiwe ni Musumbi Uhuru Kenyaata kusiyiiya kunyaiika munango kwa uwau wa ikua ya Corona, yineenanisya mutalatala usu, ula uungu waw’o, kinandu kiaanaw’a kati wa silikali nene na silikali sya mutiuuko.

Mutalatala usu nutumite vethiwa na ngusanisyo kwa ivinda, indi kwianana na utwiiyo wa korti, mutalatala usu nuuvitukithw’a bajeti ya mwaka uu itambite kuneenaniw’a na kuvitukithw’a mbungeni.

O ingi syikalo isu sya Umunthi,syiikwatiwa kutumika kuithya kithitu kya wia, seneta mweu wa kaunti ya Garissa Abdul Haji, ula unavitie atemuvinge, kwoseleela kuma kwa ithe wake mututua Yusuf Haji.
Mwiitu kuawa kisasi Kitui ni munduume munyanyae


Mwiitu umwe wina ukuu wa myaka katikati wa 16-18 na ula ni mumanyiwa wa kilasi kya form 4 sukuluni umwe wa sekondali wardini ya Kisasi, Kitui Rural, Kauntini ya kitui, niwatiwa ni thayu wake vau kwa vau utukuni wa kuamukia umunthi, itina wa kutonyangwa mavinda kauta na kavyu ni munyanyae wa munduume ula wina ukuu wa myaka 27, kwa kitumi kila kitanamba kumanyika.

Ona ou wiovo, munduume usu itina wa kutwaaisya kiko kyu, nake niweetonyanga na kavyu okau, indi oovow’a ni enenthi atialitye thayu wa mulungu.

Kwianana na nguusi ya itho ila yaneena na kisese kii ni kana, mututia eendeeye na kwika mutiani wake wa muthya wa kilasi kya form 4 wa KCSE, vala eekomboewe nyumba kwa kavinda ni asyai make sokoni wa Kavasya, nokana ndakavinganiswe ni usi aendeeye na mutiani.

Ona ou wiovo, mwii wa mututia niwooswa ni maovisaa ma volisi kuma Kisasi, na watwawa nyumbani ya kusuvia mii ya akw’u ya sivitalini munene wa silikali wa Kitui, vala nake munduume usu uendeeye na ukwata uiiti sivitalini ousu ukunikili mbeange uendeeye.

 
Ukui wa Mota Masaku


Ngwatanio ya mateleva ma mota Town ya Masaku na mawithululuko mayo, niyakulya silikali ya county ya Masaku imanenge mustali wa mbee kutonywa nzanzo ya uwau wa korona ta athukumi ala angi meuvulana na utalo munene wa ene nthi kwa vakuvi, nundu me muisyoni munene wa kwivuilwa ni tulinyu twa uwau wa corona.

Report isu ni kwiananana Mweene kivila wa ngawatanio isu ya Mateleva ma Mota ku Masaku Allan Musembi.
Iseso ya kumantha musili munene wa Makuani


Nzama ya kuungamia muvia wa Koti Judicial Service Commisson, yiikwatiwa kwambiisya umunthi walanio wa kwikithya mitiani andu ala makulitye kususya mwanya wa Musili munene wa Makuani, na Musili ungi umwe wa makoani, ula ukwikwatiwa kususya mwanya nzamani ya koti munene wina utonyi wa Supreme.

Mauvoo asu maikiithw’a ni muandikithya wa muvia wa uthukumi wa makorti – Anne Amadi, ula ingi nowe muandiki wa nzama isu ya kuungamia muvia wa Koti, na vala waasya kana iseso yiu yiendeea nginya muthyani wa mwai uu.

Yu walanio usu witwaiiwa kwianana na mawalanio ma silikali ma kuukitana na uwau wa Corona, na vala mundu niwe uvaniiwe kwikithawa mutihani usu kila muthenya.

Ripoti isu yailite kunenganw’e kula kwi musumbi mithenya 7 itina wa asu kwikithw’a mutiani usu.