Category Archives: musyi fm

Ngilelya ithanga Kaunti ya Murang’a thina wa nzovi ya Chang’aa na Kaluvu


Volisi vaya location ya Ngilelya, divisheni ya Ithanga, sub kauntini ya katanga kauntini ya Murang’a, yu tii nimatwaiisye msako muvyu, kusyimana na Nzangili ila ikuikiiwa ta ikwataa mbau atandithya wa nzovi ya chang’aa na kaluvu, naa ila Umunthi kioko syavivya mota ya chief wa location isu ya Ngilelya Timothy Kandiki.

Kaandiki aineena na kisese kii kya Musyi akitavya kana, ei anambata kalimani ke vau Ngilelya ena Anini angi ma machief kusyimana na nzovi isu, na indi niwo ndatika mbuthu meewa mbu nene ya Ene nthi, na masyokethya nduani ya Rubutu, sub location ya Kwamukundi vala Mei manatia mota, niwo chief weethia mota yale yavivwa na mwaki. 2 other were rescued residents
Ene nthi Kalongo kuthi Mutini kwa Mbolu, subkauntuni ya Kilungu kauntini ya Makueni mena thina wa Yesu


Ene nthi ala matumiaa lelu wa kuma Kalongo kuthi Mutini kwa Mbolu, subkauntuni ya Kilungu kauntini ya Makueni,nimatula muti silikali ya Makueni nundu wa kuema kuseuvya kiao kya kyumani kila ki leluni usu, oundumwe na lelu usu, kiao kila mekwasya kana ni muisyo munene kwoo na syana syoo, kumana na matwiku manene na kwitha kivandu vatakilika undu ula utumaa mathiuuka muno kuthi sokoni wa Mitini kana Kalongo.

Yu ene nthi asu meumya witano kwa silikali yose matambya ma mituki na kumetaana mbee wa mbua ingi itanambiisya.
Mwii wa kamwana kumwa usini Thwake Masaku


Kamwana kamwe kena ukuu wa myaka 14 na kala ni mumanyiwa wa kilasi 8, iyoo iyamawiyoo nikatiwa ni thayu, itina wa kovosoka usini wa Thwake ula wi location ya Kaewa ngaliko sya Kathiiani kauntini ya Masaku.

Chief wa location ya Kaewa ku kathiani Titus Vuva, easya kamwana kau kethambiaa usini usu kena tungi, tula twasemba na twathi kukuna report kau kangi kasindwa ni kiw’u kya usi usu.

Volisi me maumba na ene nthi iyoo kuituka nimatetheanisya kumantha mwii wa kamwana kau, vala mawumia kiw’uni kyu na mautwaa nyumbani ya kusuvia akw’u ya sivitalini wa Kathiiani.
Syiko sya Kuvukya Eitu Masaku


Silikali niyaumya ukanio kwa aume ala methiitwe na mituo ya Kuvukya eitu munini, kana makwatwa nimekwithiwa mayosewa matambya metu ma kii miao.

Ndeto isu ni kwianana na Munini wa chief wa Mathunya sub location Mitamboni location ,ukamba wa Kathiani county ya Masaku David Ngunzu.
Utandithya wa Kithangathi Mutwamwaki Masinga Masaku


Mutwai umwe wa iloli yaukua kithangathi utuku niwalasimika kwovosya thayu wake kwa kusemba, akitwa aendete kutaviiya kithangathi usini wa Mutwamwaki, ula wi Masinga kauntini ya Masaku.

Kiu ni itina wa ene nthi ma kisio kiu kya Musingini ngaliko sya Kangonde kwithiwa maminite kuleana na utavi usu wa kithangathi.
Mateleva ma maloli Mombasa


Muvia wa uima wa ene nthi kauntini ya Mombasa, niwaumbula kana amwe ma mateleva ma maloli aa maasa ma kukuwa miiyo,ta methiitwe maitumia mavalua kana certificate sya uwau wa ikua ya Corona sya kyati, nikenda kutambuka kundu kwi kivathukanio,undu ula utumaa masiiwa mavika mivakani kivathukanio ya nthi ya Kenya.

Ndeto isu syaikithwa ni Minister wa muvia wa uima wa ene nthi ku Kauntini ya Mombasa Hezel Khoitamba.
Uwau wa Corona Mlolongo na Kitengela ene nthi umilai muthimwe


Ngwatanio ya matakitali vaa Kenya , Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, niyakulya silikali kwisila muvia wa uima wa ene nthi, itwaiisye iseso ya kuthima andu kwa wingi uwau wa Corona town sya Mlolongo kauntini ya Masaku na town ya Kitengela ila yi kauntini ya Kajiado.

Kuatiania na report sya ngwatanio isu, meiliwa town isu syeli ta itonya kwithiwa na utalo munene wa andu mena uwau wa ikua ya Corona.

Kuatiania na valua ila manenganie sya kuvikia kwi muthenyani wa Iso, kauntini ya Kajiado andu 6 nimaminite kutiwa ni thayu na andu 249 makaikiithwa kwithiwa na uwau wa Corona, vala aingi moo meuwetwa kana maumite Kitengela, nayu meenda iseso yiu ya kuthima andu asu yitwaiiwe kwa mituki.
Uthengi na ulaalai usyimanwe nawo nundu ni thina munene kwananga syana situ


Syana 35 syina ukuu wa kati kati wa myaka 13 na 17,iyoo kuituka nisyeekiwa mbini na ingi 6 syaaiya muumbini, kumana na msako muvyu ula watwaiiwa ni volisi town ya Homa bay, na vala syakitwa siendeeye na kunywa nzovi, kunywa vangi na kutwaiisya maundu ma ulaalai.

Kuatiania na chief wa location ya Arujo Bob Lang’o, syana isu syeethiwa syi nthengi vala siukunaa kilele mwingi vyu na kuuwa mbu, naa ingi itena ngua nyumbani ya rom 2, vala ingi makitya mivila ya usyai yi ndumie nyumbani isu, na ila ikuikiiwa kana syana isu nisyo syii syamitumia.

Yu syana isu syathi kuvingiwa kiseseni kya Volisi kya Homabay, vala nake mweene nyumba isu weekiwa mbini na atwawa o kiseseni kyu, naa eikwatiwa kusitakiwa auke wakwambiliilya nundu wa kwitikilya syana nini kutwaiisya mithumbi ta isu nyumbani syake.

O na uu wiovo, Volisi nimamumbula kana, nimatumana asyai ma syana isu maumile kiseseni kyu kya Volisi auke,Vala ingi asyai makanwa kana, syana syoo syakitwa itwaiisye mithumbi ta isu, asyai makakwatawa naa nimailite kutalika nundu wa kulekeelya syana isu syoo.
Andu ala mena Corona Kenya nimavituka 7,000


Nthi ya Kenya niyaendeeya kuandikithya utalo munene wa andu ala meukwatwa ni uwau wa Corona itina wa andu angi 247 kuikiithw’a kukwatwa ni uwau usu ungu wa masaa 24 mathelu.

Kwianana na muandiki muungamii muviani wa uima wa Dr. Rashid Aman yu itina wa utalo usu wa umunthi, yu andu ala maminite kuthimwa na makaikiithw’a kukwatwa ni uwau usu kuma watangaaswa kuvika Kenya mwai wa Katatu ni 7188.

Dr. Aman niwathingiliila vata wa Aakenya kuendeeya kuatiiya mitalatala ila inenganitwe ni silikali nikana kuola kunyaiika kwa uwau usu wa Corona.

Kaunti ya Ilovi niyo yiendeeye kutongosya kwa andu ala meukwatwa ni uwau usu vala umunthi kati wa kaunti ingi Ilovi yina andu 153, ikaatiiwa ni Mombasa 35, Kajiado 15 , Busia 12 vala kauntini sya Ukamba Masaku yaandikithya andu 4.

Ona ou wiovo andu angi 39 ala meiwaite uwau usu nimavoa na mavutiwa kusyoka misyi 2148. Ona ou wiovo andu angi 2 nimatiwa ni thayu kumana na uwau usu vala yu ala matiitwe ni thayu vaa Kenya ni 154.
Atavania ma Mombasa meenda makanisa mavinguwe


Ngwatanio ya atavanya ma ndeto ya ngai kwa isyitwa Mombasa pastors Fellowship nimaumya witano kwi musumbi Uhuru Kenyatta kumya mwamulo na makanisa maivikiia na kuvinguwa ingi kwa kila meuweta mawathavu maingi ta maendee na ukusiiwa kumana na enenthi kuema ukwata mautao ala mailite.

Maineena na aandiki ma mauvoo matongoewe ni Zacharia Mwagadi nimamukulya musumbi Uhuru Kenyatta ayumya utwo yiulu wa mawalanyo meu ta wailite uvingua makanisa namo maiendeea na kuatiia mawalanyo on the ma muvea wa utheu.

Ingi atavanya aa nimatula muti mutalata ula uendee na uneenaniwa bungeni ya senate yiulu wa umya wa mavu maiweta kuu ta kuthi uvathukanu na mawalanyo ma katiba ka nthi ya Kenya na ingi maumya witano kwi maseneta kuuvalukya.