Category Archives: musyi fm

Andu 649 nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.


Andu 649 nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.

Kiu ni kumana na ithimo ila syatwaiiwa kwa andu ngili 7,704,ala mathimwa uwau wa Corona ungu wa masaa 24 mavituka.

Vaa kauntini ya Ilovi, andu 188 nimaikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona,Kitui 39, Makueni 24, Kajiado 11,Mombasa 8, naa Masaku 6.

Umunthi andu 333 nimaikiithwa kuvoa vyu uwau usu, namo angi 30 nimanatiiwe ni thayu mithenya yi kivathukanio Mwaiini wa 7, 8 na wa 9 mwakani uu.
Munduume kutiwa ni thayu matumbwa ni mavia Mombasa


Munduume umwe wa ukuu wa katikati,umunthi niwatiwa ni thayu vau kwa vau, vala anyanyae make 2 mavonoka mbanga isu mena mauumisye manene, itina wa yiima ya kwinza mavia kuomboka utuini wa Kashani sub kauntini ya Kisauni kaunti ya Mombasa.

Asu 2 maumia,nimasembwa kuiitiwa sivitalini munene wa coast general, vala usu ungi wa 3 waumwa yiimani yu e mukw’u..

Ona uu wiovo, ekali ma utui usu wa Kashani, yu nimaumya witano kwi maovisa ma silikali mavinga Qware isu sya kwinza mavia, kumana na andu aingi kwithiwa matiitwe ni thayu matumbiiwa ni mavia asu.
Musumbi Uhuru Kenyatta, niwatangaasa umunthi kana munyao ula wi isioni imwe vaa Kenya ni muisyo kwa nthi ya Kenya.


Musumbi Uhuru Kenyatta, niwatangaasa umunthi kana munyao ula wi isioni imwe vaa Kenya ni muisyo kwa nthi ya Kenya.

Kuatiania na kyu, musumbi Uhuru Kenyaatta niwaumisya mwiao kwa muvia wa kinandu, muvia wa muuo na maovisaa ma Silikali nene, mathukumeme muamba kunyaiikisya liu wa Utethyo vamwe na kiw’u kwa andu ala mavinyiiwe muno ni nzaa na munyao.

O na ingi Uhuru niwaumya mwiao kwa maovisaa ma silikali nene, mambiisye walanio wa kuthooea aimi indo syoo kwi tene, mbee wa kuawa ni thano ula wikwo.

Mwiao usu waumwa itina wa musumbi umunthi kwithiwa akomana na atongoi 85 ala maumite isioni ila Numu, vamwe na minister wa muvia wa kinandu Ukur Yatani.
Kambeini sya Nguu Masumba Makueni


Itina wa Muteti wiyiungamitye nthini wa unyuvani munini wa ward ya Nguu Masumba kauntini ya Makueni Timothy Maneno kusyiiwa ni Nzama ya unyuvani na mivaka ya ilio sya ubunge IEBC ayukitia kivila kyu,yu Muteti usu easya nukuthakya ikoani kotini munene, kuleana na utwi usu wa IEBC.

Unyuvani usu munini waardini ya Nguu Masumba, witwaiiwa Matuku 14 mwaini wa 10 mwakani uu, kumana na kikw’u kya ula unai Mca wa Ward isu Mututia Harris Ngui, ula unatiiwe thayu kumana na mbanga ya Lelu, leluni munene wa kuma vaa Ilovi Kuthi Mombasa.
Ene nthi ma kisio kya Kiwanzani ila yi Kwandolo sub location Mavoloni Yatta kauntini ya Masaku, yu nimaumya witano kwa silikali ya Masaku imaseuvisye lelu wa Kisiiki kuthi Kiwanzani.


Ene nthi ma kisio kya Kiwanzani ila yi Kwandolo sub location Mavoloni Yatta kauntini ya Masaku, yu nimaumya witano kwa silikali ya Masaku imaseuvisye lelu wa Kisiiki kuthi Kiwanzani.

Ekali asu meteta kana, maloli maito ala meukuwa kithangathi kuma usini wa Thika nimo mekwananga lelu usu.
Volisi nimatumwa kisioni kya Ol-Moran kaunti ya Laikipia kuthingiliila muuo,itina wa andu matesikie kwithwa utuku mavithukia na mavivya nyumba 40.


Volisi nimatumwa kisioni kya Ol-Moran kaunti ya Laikipia kuthingiliila muuo,itina wa andu matesikie kwithwa utuku mavithukia na mavivya nyumba 40.

Kiko kyu kyeethiwa itina wa mikuluulya ya mauvithukii ala methiitwe maitwaiiwa ni nzangili, ila ikuikiiwa ta esililwa ma ung’ei wa indo kuma kauntini mutui.
Andu 480 umunthi nimaikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.


Andu 480 umunthi nimaikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.

Kiu ni kuatiania na ithimo ila syatwaiiwa kwa andu ngili 5,668 ungu wa masaa 24 mavituka.

Vaa Musyini wa Ilovi andu 181 nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona, Mombasa 30, Makueni 15, Kajiado 12, Masaku 6, na Kitui 5.

Namo andu 809 nimo umunthi maikiithwa kuvoa vyu uwau usu.

O na uu wiovo, andu 8 nimaikiithwa kutiwa ni thayu kumana na uwau wa Corona, ila ni ikw’u ila itangaasawa syi nzelee kwa silikali naa ila syithiiwe mwaini muvitu wa 8 na mwaiini uu wa 9.
Andu 840 umunthi nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.


Andu 840 umunthi nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.

Kiu ni kuatiania na ithimo ila syatwaiiwa kwa andu ngili 8,129 ungu wa masaa 24 mavituka.

Vaa kauntini ya Ilovi, andu 252 nimaikiithwa kukwatwa ni uwau usu, Masaku 16,Makueni 14, Mombasa 10, naa Kitui 6.

Andu angi ngili 1,237 nimaikiithwa kuvoa vyu uwau usu.

O na uu wiovo, andu angi 21 nimatiiwe ni thayu kumana na uwau wa Corona, ikw’u ila inatangaasiwe syi nzelee mwaini wa 5, mwaini wa 8 naa mwaiini uu wa 9 mwaka uu.
Syana 2 nisyatiwa ni thayu kumana na mbanga ya mwaki ila yavivya nyumba yoo vala syiikomete, nduani ya Mjanaheri ngaliko sya Magarini Kauntini ya Kilifi.


Syana 2 nisyatiwa ni thayu kumana na mbanga ya mwaki ila yavivya nyumba yoo vala syiikomete, nduani ya Mjanaheri ngaliko sya Magarini Kauntini ya Kilifi.

Chief wa kisio kyu Katana Shilingi niwaikiithya mbanga isu, vala waweta kana, mwaki munene wavulika waya sya Mwaki syamina kukwatana, na vala nyinyia wa syana isu ewetwa kana,eitiite avingile nyumba ya syana isu ngaliko ya nza.
Spika wa Bunge ya Kati Justin Muturi, niwaumya witano kwa nzama ya unyuvani na mivaka ya ilio sya Ubunge IEBC, imakonie atongoi oonthe na ene nthi, ivindani yila ikwithiwa yiendeeye na kumbania unyuvani munene wa mwaka twathi.


Spika wa Bunge ya Kati Justin Muturi, niwaumya witano kwa nzama ya unyuvani na mivaka ya ilio sya Ubunge IEBC, imakonie atongoi oonthe na ene nthi, ivindani yila ikwithiwa yiendeeye na kumbania unyuvani munene wa mwaka twathi.

O kavindani kau, nayo ndongoi ya kyama kya NARC KENYA Martha Karua niwamyenda nzama isu yumile na kumatavya ene nthi, kana niyalungalilye mavityo ala matumie mausungio ma kula sya usumbi sya unyuvani munene wa mwaka wa 2017 matilwa.

Muturi e muamba na ateti angi ala mekwenda kuukitia kivila kya usumbi vaa Kenya mwaka twathi ala ni Dr. Mukhisa kituyi ,Martha Karua vamwe na Gavana wa county ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana, vala me kauntini ya Makueni, itina wa kwithiwa maisisya milati yi kivathukanio ya Maendeeyo.

Atongoi asu me 4, nimaasya nivatonyeka makaseuvya ngwatanio yoo ya kii uteti mbee wa unyuvani munene wa mwaka wa 2022.

O kavindani kau, nayo ndongoi ya kyama kya NARC KENYA Martha Karua niwamyenda nzama isu yumile na kumatavya ene nthi, kana niyalungalilye mavityo ala matumie mausungio ma kula sya usumbi sya unyuvani munene wa mwaka wa 2017 matilwa.

Muturi e muamba na ateti angi ala mekwenda kuukitia kivila kya usumbi vaa Kenya mwaka twathi ala ni Dr. Mukhisa kituyi ,Martha Karua vamwe na Gavana wa county ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana, vala me kauntini ya Makueni, itina wa kwithiwa maisisya milati yi kivathukanio ya Maendeeyo.

Atongoi asu me 4, nimaasya nivatonyeka makaseuvya ngwatanio yoo ya kii uteti mbee wa unyuvani munene wa mwaka wa 2022.