Category Archives: musyi fm

Iseso ya kuthima utalo munene wa ene nthi youlu wa uwau wa Corona vaa Musyini wa Ilovi, umunthi yiikwatiwa kwelekelwa nduani ya kisaki kya Mukuru Kayaba,Huruma naa ngaliko sya Mathare kilioni kya ubunge kya Starehe.


Iseso ya kuthima utalo munene wa ene nthi youlu wa uwau wa Corona vaa Musyini wa Ilovi, umunthi yiikwatiwa kwelekelwa nduani ya kisaki kya Mukuru Kayaba,Huruma naa ngaliko sya Mathare kilioni kya ubunge kya Starehe.

Kiu ni nthini wa kithito kya silikali kwisila muvia uima wa ene nthi kuikiithya nimavikia kieleelo kila mavaniiye, vala iseso yiu yina kieleelo kya kuthimaaa andu ngili umwe kila muthenya, kwa kilungu kya syumwa 2 syukite.

Iyoo iseso yiu meyitwaiisye nduani sya Umoja na kayole.

Uni iseso yu yielekelwa isioni sya Westlands, Kibera, Lang’ata, Kasarani, Roysambu, Ruaraka, Makadara na Kamukunji.
Kamwana kuvosoka usini wa Athi Mbavani Mbooni east Makueni


Ene nthi ma ndua ya Mbavani me muamba na maovisaa ma volisi kuma kisioni kya Mbooni East kauntini ya Makueni, umunthi kioko meikwatiwa kutwaiisya iseso ya kumantha mwii wa kamwana kena ukuu wa myaka 17 kuma sukuluni wa musingi wa Mbavani, kala kavosokie usini wa Athi kathi kuthambia iyoo iyamawiyoo kena tumwana tungi.

Ndeto isu syaikiithwa ni Sub chief wa Kisio kya Kinze Mutua Mulee.
Uwau wa Corona nthi sya nza


Ngwatanio ya uima wa ene nthi, nthi syoonthe W.H.O, yiasya kana,Kisio kya america south nikyo yu kina utalo munene wa ene nthi ala makwatitwe ni uwau wa ikua ya Corona.

Kiu ni itina wa ukunikili ula wikiwe kwonania kana,Tulinyu tu tunyaiikite muno na kwa mituki isioni sya America south na America Central.

Kuvikia yu tii, andu Million 5 na ngili maana 2 nimo maminite kuikiithwa kukwatwa ni uwau usu wa ikua ya Corona, vala andu ngili 337,000 maminite kwasya thayu.

Nthi ya Brazil,Andu ngili 20,000 nimo maminite kuikiithwa kukwatwa ni uwau usu wa ikua ya Corona,Vala nthi isu ya Brazil yi namba 3 kwa nthi ila syina utalo munene wa andu ala mena uwau usu nthi syoonthe,Vala nthi ya America itongoetye yiatiiwe ni nthi ya Russia.
EID Ulfitri Mombasa


Itina wa kadhi munene Sheilkh Ahmed Shariff Mohdhar, kutangaasa iyoo kuituka kwoneka kwa mwai ngaliko sya Lamu wonanio wa muthya wa mwai mutheu wa Ramadan kana mwai wa muvingo, atii ma muikiiyo wa kiislamu, umunthi wakyumwa nimeutania muthenya wa EID Ulfitri misyi kwoo uvathukanu na vau tene vala manakomaniaa kiwanzani kya Tononoka kana sukuluni wa Ronald Ngala kauntini ya Mombasa kutwaiisya mboya syi mwanya.

Kiu ni kuatiania na mwiao wa silikali kukuna muungu mbumbano syoonthe kumana na vwia wa kunyaiikwa kwa uwau wa ikua ya Corona.
Iseso ya kuaa kitheka kya KBC niyakima ivia


Iseso ya kwenda kuaia ene nthi ala manaomboewe nyumba syoo kuma Ruai kitheka kya KBC ,KOMA sub countini ya Matungulu kauntini ya Masaku niyamba kuvalaanw’a itina wa ngusanisyo kumila kisioni kyu kya Koma.

Maovisaa ma muvia wa itheka ala meendete kwika survei kitheka kyu nimalasimika kuungamia walanio woo itina wa ula wai seneta wa Masaku Johnstone Muthama kuvika kisioni kyu vala wathingiliila kana kitheka kyu nikya ene nthi ma kisio kyu na mayiisa kwitikila kinewe ene nthi ala manaomboewe nyumba syoo kisioni kya Ruai.

Kwianana na mauvoo misyi mbee wa 100 ya ene nthi ala manaomboangiiwe nyumba syoo kisioni kya Ruai mavaniiwe kunengwa eka 50 kisioni kyu.

Ona ou wiovo maovisaa asu ma muvia wa itheka mainaneena na aandiki ma mauvoo.
Uhuru Corona Updates


Andu angi 31 nimamina kuikithwa kana, nimakwatiwe ni uwau wa ikua ya Corona, nthini wa ukunikili wa kuthima andu ula watwaiiw’a ungu wa masaa 24 mavita.

Kuatiania na report isu, yu utalo wa andu ala makwatitwe ni uwau wa ikua ya Corona kuma yila watangaasiwe kuvika vaa Kenya mavika ngili umwe 1,192.

Reports isu syanenganwe umunthi kioko ni Muusmbi Uhuru Kenyatta, ula waasya kana,Andu ngili 57,650 nimo maminite kuthimwa uwau usu kuvikia yu tii.

Uhuru niwatangaasa kana,silikali yake nikuandika athukumi ngili 5,000 ma muvia wa uima wa ene nthi kwa kilungu kya mwaka umwe, nikana matetheesye athukumi ala mevo kuukitana na uwau wa ikua ya corona.

O na uu wiovo, niwakulya ene nthi ma Kenya maatiye myamulo ila ikunenganwe ni silikali kwisila muvia wa uima wa ene nthi, ta nzia imwe ya kuolanga kunyaiikya kwa uwau wa Corona.

Kila kyumwa musumbi aweta kana,silikali yithiitwe yiinyaiikya silingi Million 259 kwa andu ala avinyiiye muno ni Ukya na matetonya kwisila nzia ya Mpesa, nikana matonye kuthoowa liu wa kuya na syindu ingi syakutumia kila muthenya.

Ingi Uhuru easya silingi Billion 10 nivathitwe kwa ula muvango wa Kazi Mtaani initiative, kuandika andu ma muika kuthesya matown aa manene kati wa kutethya mawia angi na mayiivwa, nikana namo metethye, vala waasya meenda kwongela andu asu nginya ngili 200,000.

O na uu wiovo, niwaasya kana,nimavathie silingi billion 6 na Nusu kwa muvia wa Kisomo, ila siutumika kuandika alimu ngili 10,000 na amuika angi ngili umwe muviani wa Utuika na maundu ma ICT,ala mekwithiwa maiteetheesya kisomo kya matuku aa.
Nzama ya Kyama kya Wiper umunthi niyanenga ndongoi ya Kyama kiu Kalonzo Musyoka lingilia wa kutwaiisya uneenania wa ngwatanio ya kiisiasa na kyama kya Jubilee na kila kya KANU


Nzama ya Kyama kya Wiper umunthi niyanenga ndongoi ya Kyama kiu Kalonzo Musyoka lingilia wa kutwaiisya uneenania wa ngwatanio ya kiisiasa na kyama kya Jubilee na kila kya KANU, itina wa umbano ula watwaiiw’a umunthi ni nzama isu.

Kwianana na uvoo ula watumwa kuma kyamani kyu, itina wa wiw’ano usu kuvikiwa nzama isu ya Wiper niyasya kana wiw’ano usu wa kiisiasa nukwikiwa saahii ni mweene kivila wa Wiper Chirau Ali Makwere na muandiki munene wa kyama kyu Judith Sijeny.

Okavindani kau , nzama isu niyasya kana maovisaa ma delegates ma Wiper ivinda yukite nimekwithwa maivitukithya kuseuvw’a kwa ngwatanio ya kiiuteti ya Wiper, Jubilee na KANU.

Ona ou wiovo, nzama isu niyasya kana kyama kya Wiper kiendeeya kwithwa ki memba wa ngwatanio ya NASA mbee wa utwio wa ngwatanio ingi kuvikiwa.
Kwi muthenyani wa iyoo,Seneta wa Tharaka Nithi Kithure Kindiki niwo wang’uthulwa kuma mwanyani wa munini wa spika itina wa maseneta kukuna kula kumung’uthula kuma mwanyani usu.


Kwi muthenyani wa iyoo,Seneta wa Tharaka Nithi Kithure Kindiki niwo wang’uthulwa kuma mwanyani wa munini wa spika itina wa maseneta kukuna kula kumung’uthula kuma mwanyani usu.

Masenator 54 nimo makunie kula kukwata mbau mutalatala usu wa kumung’uthula Kindiki ta munini wa Spika, vala namo maseneta angi 7 makunie kula kuleana na mutalatala wa kumukuthua Kindiki .

Uu ni spika wa mbunge isu Ken Lusaka aitangaasa itambya ya kumuvetanga mwanyani usu Prof Kindiki.

Vau mbeeni Kindiki aisye kana, itumi ila syiungengangwe ni kyama kya Jubilee akuthuwe ta munini wa spika,siina uito na siina vata,vala unawetie kana, nthi ya Kenya yu ivindani yii yaile uneenea maundu mena uito na ti uteti wa kyama kya jubilee
Kalonzo niwanengwa mwanya akwatane na Jubilee


Nzama ya Kyama kya Wiper umunthi niyanenga ndongoi ya Kyama kiu Kalonzo Musyoka lingilia wa kutwaiisya uneenania wa ngwatanio ya kiisiasa na kyama kya Jubilee na kila kya KANU, itina wa umbano ula watwaiiw’a umunthi ni nzama isu.

Kwianana na uvoo ula watumwa kuma kyamani kyu, itina wa wiw’ano usu kuvikiwa nzama isu ya Wiper niyasya kana wiw’ano usu wa kiisiasa nukwikiwa saahii ni mweene kivila wa Wiper Chirau Ali Makwere na muandiki munene wa kyama kyu Judith Sijeny.

Okavindani kau , nzama isu niyasya kana maovisaa ma delegates ma Wiper ivinda yukite nimekwithwa maivitukithya kuseuvw’a kwa ngwatanio ya kiiuteti ya Wiper, Jubilee na KANU.

Ona ou wiovo, nzama isu niyasya kana kyama kya Wiper kiendeeya kwithwa ki memba wa ngwatanio ya NASA mbee wa utwio wa ngwatanio ingi kuvikiwa.
Kithure Kindiki niwanguthulwa kuma mwanyani wa munini wa spika


Seneta wa Tharaka Nithi Kithure Kindiki niwakuthuwa kuma mwanyani wa munini wa spika itina wa maseneta kukuna kula kumukuthua mwanyani usu.

Masenator 54 nimo makuna kula kukwata mbau mutalatala wa kumukuthua Kindiki ta munini wa Spika vala namo maseneta angi 7 makuna kula kuleana na mutalatala wa kumukuthua Kindiki .

Uu ni spika wa mbunge isu Ken Lusaka aitangaasa itambya ya kumuvetanga mwanyani usu Prof Kindiki.

Vau mbeeni Kindiki aisye kana itumi ila syiungengangwe ni kyama kya Jubilee akuthuwe ta munini wa spika iina uito na iina maana vala wasya kana Kenya yu ivindani yii yaile uneenea maundu mena uito na ti siasa sya jubilee