Category Archives: musyi fm

Ndivi sya ene nyumba Kitui ala maanangiwe kuiseuvwa lelu


Silikali ila nene kwisila muvia wa malelu niyathingililwa yiive nyumba ila syanangiwe ivindani ya kwakwa kwa lelu wa kuma Kitui kui Kibwezi mwakani wa 2018.

Uu nikwianana na mweenekivila wa enenthi ala manangiwe miunda na nyumba kisio kya ikutha Ribson Matuku Singi.

Kwianana na Matuku,nikana itina wa radio ino kumbula mathina ala methitwe mayisilwa ni enenthi aa kumana na kwanangiwa myako yoo ni silikali niyisie osa itambya ya kutethesya enenthi aa ona vala iythitwe iyika unenania namo kwisila kwa nzia ila syikiitwe ni nzama nene ya andu ala nyumba syoo syanangiwe.
Useuvya wa Lelu Kaani Masaku


Contractor ula uendee kuseuvya lelu wa kuma kaani ya itheo kwisila kathiani kumila sokoni wa Mitaboni sub kauntini wa kathiani kauntini ya Masaku ena muvaka mwei wa mbee kumina wia usu.

Uu ni kwianana na komishena wa masaku Fredrick Ndunga na ula wenda contactor usu kukalaatanga wia wa kwakwa lelu usu n aula ukuite ivinda yiasa.
Kamwana kuvosoka ndiani Kituneni Masaku


Kamwana kena ukuu wa mwaka umwe na myai 9, nikatiiwe ni thayu kavosoka ndiani yi vakuvi na musyi kwoo, nduani ya Kituneni, ila yi Sub location ya kyanda Mua kauntini ya Masaku.

Mauvoo asu ni kuma kwa munini wa chief wa kisio kiu muwandu Ruth Mutisya.
Vata wa kithangathi na Kiw’u usini wa Mutiswa Mbitini Makueni


Mawalyuku ma nzeve na mawithyululuko nimokite kwisila nzia syi kivathukanio,undu ula utumite mikalile ya ene nthi aingi ya undu andu mekalaa yiaalyuka.

Kisioni kya Mutiswa ya itheo ila yi ngaliko sya Mbitini kauntini ya Makueni, ekali ma kisio kiu meikala na vwia itina wa usi wa kwa Ngesu kuvindua nzia yawo, naa vala mbua ila inavitie kiw’u kya usi usu kyalikile misyi kwa andu na miundani na maamukia miisyo

Muandiki witu wa mauvoo kuma Makueni Michael Mutinda nutumbanisye kilungu ki mwanya na kya mbee kila ukivatisite twi ela va.
Nzama ya kulungana na mathoowa ma mauta vaa Kenya, umunthi niyatangaasa mathoowa meu ala meutumika mwai muima kuma umunthi.


Nzama ya kulungana na mathoowa ma mauta vaa Kenya, umunthi niyatangaasa mathoowa meu ala meutumika mwai muima kuma umunthi.

Nthini wa report ila yatumiwa mivia ya unyaiikya wa mauvoo, Mauta ma Taa na mauta ma diesel matheeya kwa silingi 12 na sumuni kwa lita.

Namo mauta ma Petrol maambata kwa silingi umwe na mang’otele 4 na lwela 8.
Andu 48 umunthi nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.


Andu 48 umunthi nimo maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.

Ndeto isu syaumbulwa ni muandiki muungamii muviani wa uima wa ene nthi Dkt Mercy Mwangangi, ula waumbula kana, andu asu makwatikana kumana na ithimo sya andu ngili 1,081, ila syatwaaiwa ungu wa masaa 24 mavituka.

Kuatiania na Mwangangi kauntini ya Mombasa vakwatikana andu 20 naa kauntini ya Ilovi andu 15.

Ingi Dkt Mercy Mwangangi easya ve kaunti ingi maendeeye na kwika ukunikili, itina wa kwoneka uwau usu wambiisye kwambata ingi.

Ingi andu 176 nimo maikiithwa kuvoa vyu uwau wa ikua ya Corona.

O na uu wiovo, andu angi 2 nimaikiithwa kutiwa ni thayu kumana na uwau wa Corona.
Wiper BBI Masaku


Kyama kya wiper, Kiasya walanio wa kutwaa report ya nzama ya BBI kwa ene nthi ti wia wa atongoi amwe anene ma kii Uteti vaa nthi ya Kenya, indi ni wia wa kila mwene nthi ovamwe na atongoi ma iwango syonthe.

Ndeto isu syaneenwa ni ndongoi ya Kyama kyu kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, ivindani ya Kuvinga umbano wa Mithenya 2 wa atongoi anene ma kyama kyu, ula wii maanzoni kauntini ya Masaku.

Kalonzo easya nthini wa report BBI,nikukwithiwa mawalyuku, vala andu ala methiitwe maitumia syiko sya usangili itina wa mausungio ma unyuvani munene kiu kiuthela o undu umwe na kwikiaa wia andu angi.
Andu 176, umunthi nimaikithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.


Andu 176, umunthi nimaikithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.

Kiu ni kuatiania na ithimo sya andu ngili 4,115, ala mathimwa uwau usu ungu wa masaa 24.

Kaunti ya Ilovi vakwatikana andu 32 mena uwau wa Corona,Mombasa 22, Kitui andu 2 naa kauntini ya Masaku mundu umwe.

Asu 2 ma kuma kauntini ya Kitui maumite Kitui west, naa usu umwe wa Masaku aumite ngaliko sya Athiriver.

Kuatiania na report ila syatumia mivia ya unyaiikya wa mauvoo, andu 329 nimaiikithwa kuvoa vyu uwau wa Corona.

Andu angi 3 nimatiwa ni thayu kumana na uwau usu.
Mca wa Kangundo Central Moses Mitaa naa kisomo kya myakani ya mbee ya kwiananani kwa Kana


MCA wa kangundo central Moses Mitaa easya nukuthakya mutalatala mbungeni ya Masaku kuikiithya alimu ma kisomo kya myakani ya mbee ya kwiananani kwa kana(ECD) nimaandikwa ni silikali vandu va kunengawa kandalasi ya myaka itatu

Eneena ndeto isu kavinda kala ukunenganaa mavalua ma wia kana contract letters kwa alimu ala ma ECD ma Kangundo.

Nake ovisaa ila uungamie alimu ma asu ma ECD kuma kangundo Rosemary ngira niwaweta kana,itambya ya MCA Mitaa ya kuetea alimu make mavalua asu kisioni kyake ni uuniko munene kwakwitha aingi moo meisaa unyamaa muno kukwatya valua isu.
Andu 190 nimo umunthi maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.


Andu 190 nimo umunthi maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.

Kiu ni kuatiania na ithimo sya andu ngili 4,609 ala mathimwa uwau usu ungu wa masaa 24 mavituka.

Kuatiania na report ila yatumiwa mivia ya unyaiikya wa mauvoo, andu 65 makwatikana na uwau usu vaa Ilovi,kauntini ya Kitui andu 27,24 kuma Kitui west, Mwingi central 2, naa Kitui rural umwe, naa kaunti ya Mombasa, umunthi vakwatikana andu 16.

Ingi Andu 395 umunthi nimaikiiitihwa kuvoa uwau wa ikua ya Corona.

O na uu wiovo, Andu angi 4 nimaikiithwa kutiwa ni thayu kumana na uwau usu wa Corona.