Category Archives: musyi fm

Mathina ma pastor kuvukya kelitu kena myaka 14 Mutomo Ikanga


Pastor umwe wa ikanisa ya Emmanuel gospel church yila yi ngaliko sya Ikanga Mutomo kauntini ya Kitui,yu tii aendeeye na kusiiyiwa kiseseni kya Volisi kya Mutomo, aikonanwa na kuvukya kelitu kena myaka 14 kwa kilungu kya mithenya 2 kiatianisyo.

Komanda wa volisi sub kauntini ya Mutomo ku Kitui Martin Kangala easya kana,pastor usu ei anambie kusemba na alika muumbini amina kutethya kiko kyu, vala ukwikwatiwa kuthakwa kotini auke wakwambiliilya ukunikili wathela.
Kaunti komishina kauntini ya Makueni Mohammed Maalim, niwaikiithya ene nthi kana kuina Uwau wa Coronavirus kauntini isu.


Kaunti komishina kauntini ya Makueni Mohammed Maalim, niwaikiithya ene nthi kana kuina Uwau wa Coronavirus kauntini isu.

Aineena na aandiki ma uvoo, Maalim niwaikiithya kana, andu 3 ala mei mavathiitwe vandu va kuthinikiwa sivitalini wa Makindu, itina wa kumwa ngaliko sya Mutomo kauntini ya Kitui, nimathimwa na maikiithwa kana, mayiina uwau usu, vala mavutiwa na menuka.

O na uu wiovo, niwakathiiya ene nthi nundu wa kwithiwa me metho na kukunaa report sya Mituki moona Mundu mekwiliwa ta utonya kwithiwa awaite uwau usu.

Nake Minister wa muvia wa uima wa ene nthi kauntini ya Makueni Dr Adrew Mulwa, easya isu no nzeke siunyaiikawa kwisila mitandaoni kana vena andu mena uwau usu kauntini isu, vala wamakulya ene nthi mevetangane ndeto sya kumekia wia.
Syiko sya kuvukwa kwa Eitu Kitui Muathe Kituti


Volisi sub kauntini ya Ikutha county ya Kitui, yu tii nimambiisya ukunikili kumana na kiko kimwe, vala munduume umwe wina ukuu wa katikati, ukukonanwa na kiko kya kuvukya kelitu ka kilasi kya 6 mwambiioni wa kyumwa kii, nduani ya Muathe, location ya Kituti na asemba aaia muumbini.

Mauvoo asu ni kuma kula kwi chief wa Kituti sub countini isu ya Ikutha Harrison Musyoki ula waweta volisi nimaendee kumumantha mwisililwa uu nikana mamwikie mbini.

Chief wa location ya Kituti Harrison Musyoki niwaikiithya mauvoo asu,vala waasya kana, o na vala kiko kiu kikuniwe report kikiselee, nimekuikiithya aki niyavikiiwa kwa kelitu kau.

Syiko sya kuvukw’a kwa syana nini subcountini isu ya Ikutha ti ngeni muno, ona kau imwe sya syiko isu syithiitwe siilivotiwa syi nzelee kana ukusi wi mwanangiku, na kwoou kutuma makoani maingi mavyaiwa itheka nikukosa ukusi wa kwiana.
Uitii vena thina wa Ndawa Voo sivitali Kitui


Ekali ma ward ya Voo Kyamatu, ila yi kilioni mbunge kya Kitui kya Umiloni wa sua kauntini ya Kitui na ala matumiaa sivitali munini wa Voo, yu nimeuteta kana kavinda kala matambuka sivitalini maimantha uiiti, vala mekwasya maikwithia ndawa sianîte.

Ene nthi asu meteta kana,mekita kuandikiwa makauwe ndawa isu nza wa sivitali usu, nayu makulya silikali ya kaunti îsu kwisila muviani wa uima wa mwii wa ene nthi uikiithye kana nimeekia ndawa sivitalini usu.
Ungei wa Indo Koma Matungulu Masaku


Ung’ei wa Ng’ombe utuku nouendeeye na kwikathiiya muno sub kauntini ya Matungulu kauntini ya Masaku naa muno muno kisioni kya Koma.

No Utuku wa kuamukia umunthi, vala Ngombe 5 ila syii inooywa kisioni kya Koma sub kaonti ya Matungulu kauntini ya Masaku, syeethiwa ithinziitwe kisioni kya Masokani, katikati wa kiima kya Koma na kisio kya Kenol leluni wa Tala – Machakos.

Munene wa Volisi ngaliko sya Matungulu Jackson Sang niwaikiithya mauvoo asu, vala waasya kana, nivailite kwithiwa na ngwatanio kati kati wa Maoofisaa make na ene nthi kuthinikia maundu amwe ta asu.

Indo isu syuyiwe na syathinzwa ithekani, syina lato wa silingi 70,000 na imwe syii o ngito.
Munduume umwe na syana syake ili nimakwata mawuumisye manini itina wa mbanga kisioni kya Matuu


Munduume umwe vamwe na syana syake 2 nimakwata mawuumisye manini itina wa ngali ila meiinayo kukwata mbanga iyathukia kukima maima kilomita kimwe kuma sokoni wa Kivandini countini ya Masaku leluni wa Matuu Mwingi.
Ngali isu yiumite Kanyoonyoo yiendete na Matuu.
Umunthi ni muthenya munene wa kutania ithyomo syi kivathukanio sya mbai syi kivathukanio.


Umunthi ni muthenya munene wa kutania ithyomo syi kivathukanio sya mbai syi kivathukanio.

Kuatiania na ukunikili ula wikiwe, ithyomo syi kivathukanio ila syithiitwe siitumika vaa Kenya, nitethetye andu aingi kwa nzia sya mikumukanilye, kumasomethya, kumataa na kumakwatania andu aingi vyu, na kumanenga wikwatyo kumana na mathina mana.

Ingi ithyomo ta isu, nisyithiitwe siitetheesya kukilya na kutangaasa syithio sya Mbai kivathukanio.
Mathina ma Itheka Kitui south


Ekali ma ndua ya Kiteta, ila yi lokeshenini ya Ikanga, sub kauntini ya Kitui Kya Itheo kauntini ya Kitui, yu tii nomaendee kwikala na wia, itina wa ngusanîsyo nene ya itheka ila yithiitwe yikinyiite muno nduani isu vandu va myaka kauta.

Ekali asu ma ndua ya Kiteta ku Kitui south kauntini ya Kitui meteta kana,ve Muthwii umwe kuma kisioni kyu, withiitwe ayenda kumakuthuwa ithekani isu matwie.
Usangili Chagamwe Mombasa


Volisi ngaliko sya Changamwe kaunti ya Mombasa, yu tii nimaendee na usyima na esililwa 4 ma usangili, ala Utuku mavithukia mweene nduka imwe nduani ya Zambia ngaliko sya Mulolongo sub location ya Chaani kilioni bunge kya Changamwe, na mooya kimanza kinene kya ilovia kitanamba kumanyika.

Munene wa Volisi ngaliko sya Changamwe Ali Ndiema, easya kana nzangili isu ila syiikuitwe ni kamota naa syiiyovete na vastola, syavithukia nduka isu muendo wa saa inya sya Utuku, vala syamukomya nthi mweene nduka isu na syavakuiiya mbesa syonthe mivukoni yoo.

O na uu wiovo, Nzangili isu nisyasyoka syatuika isasi 2 nzeveni ila syoombuukya ene nthi ala mei manathengeeya kisioni kyu, kusisya kila kiendeeye.

Vai mundu unaumia kumana na Uvithukii usu.

Ndiema niwenda ene nthi ma kisio kiu kya Changamwe mathukume me muamba na mavosaa ma volisi, kunenganae uvoo ula utonya kutetheesya kukwata esililwa ma Ung’ei.
Andu 3 Utuku nimatiwa ni thayu, itina wa kuathwa ni nzangili ila ikuikiiwa ta ing’ei sya Ng’ombe nduani sya Marigat kauntini ya Baringo.


Andu 3 Utuku nimatiwa ni thayu, itina wa kuathwa ni nzangili ila ikuikiiwa ta ing’ei sya Ng’ombe nduani sya Marigat kauntini ya Baringo.

Asu mooawa, mewetwa ta andu ma musyi umwe.

komanda wa volisi kisioni kya Baringo South Bonjolive Munuve niwaikiithya ndeto isu vala waelesya kana..

Maovisaa ma volisi nimatumwa kisioni kyu, kutwaiisya misako na kuikiithya muuo.