Category Archives: musyi fm

Andu ala me mamutha monzu Kitui matethwe


Mivea ite ya kii silikali ila ikuthukumila county ya kitui,vena vata wa kukwata mbau mawia na mavata ma andu ala methwaa na mamutha monzu, indi ti kuekea silikali ila nene vamwe na ila ya county vata usu.

uu nikwianana na organizing secretary nthini wa ngwatanio ya andu ala matonaa nthi nthini wa county ya Kitui Benson Peter.
Mbanga ya Lelu kumina Dereva umwe na angi 2 muamia Mtito andei Makueni


Ndeleva umwe wa iloli ula wina ukuu wa myaka 37 niwatiwa ni thayu vau kwa vau na mateleva angi 2 makwata maaumisye manene, itina wa mbanga ya lelu ila yakitika usini wa Tsavo kilomita 45 wavituka town ya Mtito andei uendete ngaliko sya Mombasa leluni munene wa Mombasa kuka vaa ilovi.

Mbanga isu yeethiwa umunthi kuikya.

Kommander wa volisi kauntini ya Makueni Jopseh Ole Napeiyan,easya kana, iloli yiu yumite ngaliko sya ilovi yakimana na maloli angi eli na ndeleva usu akwa vau kwa vau na angi eli masembwa sivitalini wa voi kukwata uiiti.

Mwii wa ula watiwa ni thayu wi nyumbani ya kusuvia akwu sivitalini wa Makindu ukunikili iulu wa mbanga isu utwaiiwe.

Kumana na mbanga isu lelu usu wiwetwa ta wavungwa ni ngali ila syeeka mbanga na kwina muatianio munene wa ngali kwa oyu na maovisa ma volisi nimaendee kutata kwathukanisya ngali isu
Uthinzi wa Mii ya andu 3 ala manakitiwe makwiiye nyumbani yoo Jogoo rd Ilovi


Daktari munene wa silikali wa kwika wia wa uthinzi Johansen Oduor,easya mundu muka na kamwana kake ala maneethiwe me akw’u a nyumbani kwoo Mtaani wa Jogoo Road vaa Ilovi, manatiiwe ni thayu makosa nzeve ya kuveva ya oxygen.

Dr. Johansen Oduor aneena ndeto isu, itina wa uthinzi wa mii ya asu, ula watwaaiwa nyumbani ya kwiya kii ya akw’u ya Chiromo vaa Ilovi, vala nake munduume ula unaethiwe nyumbani isu e mukw’u eoneka anavevie nzeve inai na sumu ya Carbonmonoxide.

Ukunikili wa vau mbeeni unoonanisye kana, ve yiiko ya makaa yineethiwe utee wa mwii wa mwii wa munduume usu, ula uneethiwe e mukw’u, o na vala volisi nimatwaiisye ukunikili kumanyike uw’o wa ikw’u sya andu asu 3 maneethiwe matiitwe ni thayu.

Asu me 3 manakitiwe iso wakeeli me akw’u nyumbani sya silikali ila syi Jogoo rd vaa Ilovi.
Uhuru appoints Koyier to chair TCS chair selection pannel.


President Kenyatta niwooloota Thomas Koyier nikana aungamie kamitii ila inengetwe wia wa kumantha mwene kivila mweu wa nzama ya kuandikaa alimu Kenya TSC, na musami umwe wa nzama isu.

Kiu ni itina wa ula unai mwene kivila wa nzama isu Dr. Lydia Nzomo kwithiwa anathyumuie wia mweini wa 11 2020, vala unathukumite mwanyani usu kwa myaka 6.

Dr. Lydia Nzomo niwe wai mwene kivila wa mbee wa TSC, itina wa nzama isu kutwikithw’a ya kii katiba, na aiye kithitu kya wia mwaka wa 2014.
Uteti Makueni naa Ma Mca


Spika wa bunge ya kaunti ya makueni Daglas Mbilu niwasya kana we
ndeukia kukuthuwa uvisini, naa ethiwa ala meenda kuthakya mutalatala usu mena
uwo na utalo wa ma MCA matonya umumya uvisini kii miiao maendeeye.

Munini wa ndongoi ya ala aingi bungeni ya Makueni ula ingi ni Mca wa Nguu_Masumba Haris Ngui niwavetangwa mwanyani usu wake.

Yu mwanya usu wa munini wa ndongoi ya ala aingi Bungeni ya Makueni wanewa MCA wa ward ya Nthange Nicholas Maitha.

Kiu kiuka ivindani yii speaker wa Bunge isu ya Makueni Douglas Mbilu ukwasya we ndeukia kuvetangwa mwanyani wake ta Speaker.
Ngie Masinga na Makueni


Ene nthi ma ndua sya Kasua Ngove na Kavwea ila syi sub location ya Kangonde sub kauntini ya Masinga kuantini ya Masaku,

Ndithya nene ya Ngie syakomela isioni sya Ulu muvakani wa kaunti ya Makueni na Kajiado subkauntini ya Mukaa, vala kieeta kingi nakyo kiuwetelwa nduani ya Muthini lokeshenini ya Mukuyuni kilioni mbunge kya Kaiti.

Namo maovisaa ma muvia uimi na ala ma NYS kauntini ya Kitui,nimavuva ndawa ngie nduani sya Mukong’a na Nguku sub kauntini ya Muumoni Mwingi kuantini ya Kitui.

Imwe sya ngie isu nisyakwa na ve Ngie ingi siuwetwa syavithukia ward ya Kiomo ku Mwingi.
Mbua ya uua yiambiisya Nesa mwaiini wa 3 kyumwani kya keeli


Muvia wa kwika ukunikili mawulyuku ma nzeve niwaasya kana, mbua ila yiendeeye na kukua kyumwani kii ti ila yailite kwambiiya kua kyumwani kya keli kya mwai wa katatu.

Muvia usu wa nzeve wakatano muvitu, nunaisye kana mbua ndaasa ya uuua yailite kwambiiya mwaini wa katatu ta kyumwani kya keeli na yiendeeya nginya mwaini wa katano.

Ndeto isu ni kwianana na Ovisaa munene muviani usu Dr. David Mwita.
Andu 194 nimo umunthi maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.


Andu 194 nimo umunthi maikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona.

Kiu ni kuatiania na ithimo sya uwau wa Corona, ila syatwaiiwa kwa andu 3,935.

Umunthi vaa Kauntini ya Ilovi, vakwatikana andu 132 mena uwau wa Corona, Mombasa 4, Kajiado 4 naa Masaku awau 3.

Andu angi 39 nimaikiithwa kuvoa vyu uwau usu wa Corona Umunthi.

Kati wa asu 39, 36 mavutiwa kuma sivitalini syi kivathukanio kula mesuviawa, naa 3 meivathite me misyini kwoo.

O na uu wiovo, andu angi 10 nimaikiithwa kutiwa ni thayu kumana na uwau usu wa Corona.
Chama cha kutetea maclinical Officers vaa Kenya(KUCO), nikyaendeeya na kutula muti silikali imwe sya kaunti, ila siendeeye na kwikia vwia amember moo ala me mukomoni,kana malea kusyokethya wiani nimeuvutwa.


Chama cha kutetea maclinical Officers vaa Kenya(KUCO), nikyaendeeya na kutula muti silikali imwe sya kaunti, ila siendeeye na kwikia vwia amember moo ala me mukomoni,kana malea kusyokethya wiani nimeuvutwa.

Muandiki munene wa ngwatanio isu ya KUCO George Gibore easya kana,mbingi sya silikali isu sya mutiuuko, niminite kulea kuatiiya mawendi moo ala maneekiwe saii wiwano ula unavikiiwe kati kati woo na muvia uima wa ene nthi,o na itina wa kwithiwa nzama ya magavana inakonetwe vanene uneenaniani usu, naa kila manavikiiye.

Gibore aineena na mbuluti ya mauvoo aweta kana, kieleelo kyoo ni kuikiithya aki niyeekika kwa amember moo, na muno muno ta ala manaungamiwe kuma wiani kutaatiwe miao.
Ikanisa na Report ya BBI Masinga


Ikanisa niyiendeeye na kukwata mbau report ya BBI,ila mekwasya yina kieleelo kya kuete usungio wa mathina ala mavinyiiye mweene nthi.
Ndeto isu ni kuatiania na Bishop Timothy Ndambuki ula ukuneeneaa ikanisani ya ABC ulutya Masinga kauntini ya Masaku.