Bungoma/ papa asamba omwana wewe


Bamenywa ba khubukembe mulisasa lia bujumbe lia Kanduyi mucounty ya ebungoma benyokhele sikholwa sia khuukia enyuma wa papa mulala oli fundi wa chingubo khusoko okhwo khukhuosia omwana wewe omukhana wa kimiko 16 nende epasi khumarango alala ne bukhasi bwewe nesifuno mbo kelukhe engo khukhuama kibochi ekabuchai.
LATEST NEWS