Bunge ya Senate umunthi yiikwatiwa kwalania kikalo kya kuneenanisya mbesa ila siutumwa silikalini sya kaunti


Bunge ya Senate umunthi yiikwatiwa kwalania kikalo ki mwanya, kuneenanisya ngusanisyo ila syithiitwe vo, yiulu wa ni nzia yiku yailite kutumiwa kuaania mbesa ila siuthi silikalini sya kaunti.

Kiu ni itina wa amwe ma maseneta kuleana na mutalatala mweu wa kuaania mbesa ila syailite kuthi silikalini sya kaunti, ula ukuatiiya muno utalo wa andu ala me kauntini isu, vandu va unene wa i kaunti.

Ethiwa mutalatala usu mweu nuutumiwa kuaania mbesa isu sya silikali sya kaunti, kaunti 18 nisyikwasya kimanza kya silingi billion 17.

kaunti ya ya Wajir yiikwatiwa kwasya silingi bilioni 2, Marsabit silingi bilioni 1 na million 9, kaunti ya Mandera na Garissa syasye silingi bilioni 1 na million 6, Tana River silingi bilioni 1.5, kaunti ya Mombasa nayo yasye silingi bilioni umwe, kati wa kaunti ingi..

Undu usu nunatumite bunge ya seneti yiemwa ni kuvitukithya mutalatala usu, naa kuselesya uai wa silingi billion 316 na Nusu, mbesa sya mwaka uu ila itumawa ni silikali nene ta kinandu kya kutumiwa ni silikali isu sya Mutiuuko.

Kuatiania na mivango isu myeu, kaunti ila syina ukya mwingi, ivaniiwe ikwate kilungu kya 14% kya mbesa ila ikuaanwa, unene wa kaunti uyiaiwa kilungu 4%, nawo utalo wa andu uyiaiwa kilungu kya 18%.

Uthukumi wa uima wa ene nthi kila kaunti wiithiwa uvathiitwe kilungu kya 20%, namo maundu meukonia uimi maivathiwa kilungu kya 10%.

Kuatiania na Ndongoi ya ala aingi bungeni isu ya seneti Irungu Kangáta,Musumbi Uhuru Kenyatta, nunaumisye mwolooto kana, ngusanisyo isu syailite kuthinikiwa kwa mituki na usungio kuvikiiwa kikaloni kyu ki mwanya kya Umunthi.