Bune kaimutik mengik kobun Marigat eng Baringo kosupkei ak beekab maranet kingobut ngekusiekchik nyanjosiekab


Tesetai kobune kaimutik mengik kobun Marigat eng county nebo Baringo kosupkei ak beekab maranet kingobut ngekusiekchik nyanjosiekab Baringo,Bogoria ak lake 94.

Kamwa Mp nebo Baringo murot tai Charles Kamuren kole kokomoronso sukulisiek eng komasatak ak kwongchin ngotos kotestai somanet yekiyat sukulisiek .

Kamwa Kamuren kole tesetai koyakitu ngalek eng kila betut kosupkei ak bechotok bo maranet.