Beatrice Chebet aineenea mathau ma Olympics ala manakuiiwe


Ngumbau ya Nthi syoonthe kwa asembi ala mena itheo wa ukuu wa miaka 20 mita 5,000 Beatrice Chebet,easya ndesya kukwa ngoo kithitoni kyake na wendi wake wa kusembea nthi ya Kenya mathauni ma Olympic ona itina wa mathau asu kuvalaanwa ni uwau wa ikua ya Corona.

Mathau asu matanamba uvalaanwa ni uwau wa corona, manaailite kwithiwa mwai usu twathi wa 8, indi mathamiiwa nginya mwaka ukite 2021.

Chebet anai timuni ya kenya ila inakwatite mwanya mathauni asu, na vala aineena na kilungu kii Musyi kiwanzani wakitavya ta uu.

O na uu wiovo, Chebet easya kana, usindi wake nthini wa mathau ma Muika ni undu muvite ni ivinda, vala yu uvaniie na kwikia record nthini wa timu ya Kenya ila nene.