Barchinigei imandanyi cheptoo nebo kenyisiek 16 yekingonyere mamenyi eng Marigat kaunti nebo Baringo.


Barchinigei imandanyi cheptoo nebo kenyisiek 16 yekingonyere mamenyi nekiribei eng sipitalitab mission nebo katolik eng nganasetaab Marigat eng kaunti nebo Baringo.

Cheboto kokitesetai konyoru konyoiset kingobel beekab maat ak konam kogeny imiondo nebo eset.

 

Kamwa logoiwek kole kingolso mametab lakwanoto matinyei siginde kole tinyei imiondap cheptoleit ago mamitei chiage neimuchei korib noto amune asikikiyonchi korib kobate kiwekchigei ak konyere ole mwaat kele noto ko kasarta netai koyochi lelutionoto.

Kosupkei ak ofisayat neo nebo sipitalinoto bo St Mary Monari komwa imchinigei agobo yautionoto kiyaak eng sipitali ak kongong kole tesetai yautik cheuhato eng kokwatinwek.

kamwa Daktarindet Kimwei Kibet nekiyochi chikilisiet kipsomaniandanoto kole kikinam ak kenyere

Nga kakitien kenyoru ofisaekab polis eng Marigat komaimuka amu maiyana kongalal ak sirikab logoiwek ofisayat neo nebo sub kaunti nebo Marigat Benjoliv Munuve
Ends