Bandu banyishi biirulitsi khupimwa mu shitonye shya Kangemi shili Westlands khu mupango kwa serikali ku khupima bandu


Bandu banyishi biirulitsi khupimwa mu shitonye shya Kangemi shili Westlands khu mupango kwa serikali ku khupima bandu khumanya niba balinende bulwale vwa Covid 19 noho tawe.
Balala khu yabo balakayi ne imesa yeru ya macheni baboli,bayanzitswi nu mupango yuku.
Khandi bachyai mwima kwa bandu bapimwa khuhana tsinamba tsiu bbeo tsya bikho babo.