Bandu bamenya nu buleme mu county ya Kakamega balaranga khunyola bukhonyi khurula khu serikali yi county eyo.


Bandu bamenya nu buleme mu county ya Kakamega balaranga khunyola bukhonyi khurula khu serikali yi county eyo.
MCA wi ward ya Idakho North ili Ikolomani mukhaye Gladys Omukongolo aboli,muswada kubere mu bunge yi county eyo,khandi bamala khunyola isabu ya bandu bamenya nu buleme mu county eyo,ne balakhonywa nibiunji mmikanda.
MCA wi ward ya Muhudu ili mu subcounty ya Hamisi Calistus Ayodi abola,makhuba ka makobi kachiri maendeleo manyishi mu county eyo khuchenda mu injira ya kalaha.
Ayodi aboli,serikali yi county eyo itsirir