Bamenyi vi shitonye shye Murumba mu subcounty yi Lurambi bakholi maandamano ku khupinga muhanda mutamanu


Bamenyi vi shitonye shye Murumba mu ward yi Butsotso yu bukwi mu subcounty yi Lurambi bakholi maandamano ku khupinga muhanda mutamanu mu shitonye esho nikulimu yoko ku khurula Luanda Shop khutsia khu isukulu yi Mungulu.
Baboli,serikali yi county ya Kakamega ibaleshi ilwanyi lwa ikhola miradi chyayo iyi navo bakholi ba boda boda nibabola,mihanda yecho chichiri biashala vyavo khuba bitinyu.