Bamenyi vi shitonye shye Indangalasia shili Lurambi mu county ya Kakamega barebi bakhongo ba polisi barulitsi polisi mulala


Bamenyi vi shitonye shye Indangalasia shili Lurambi mu county ya Kakamega barebi bakhongo ba polisi barulitsi polisi mulala ubetsa mu ikambi ya polisi ye Emukaba shichira anyashitsa basomi vi shikhana halala nende bakhana vi mihika chya hasi.
Nibimirirwi nende mukhaye Stella Ambunya,bamenyi yabo baboli,polisi oyo anyoleshe nu mukhana wa form one,ne abere nu mwima ku kkhaba bulina na bakhana.
Naye tata wu mukhana oyo halala nende Daniel Yabatsa barebi serikali irulitsi basikali yabo khurula mu ikambi eyo.