Bamenyi vi Buchifi nende tsimbeka tsindi tsili himbi mu subcounty ya Mumias west,county ya Kakamega balaranga khunyola matsi malabu


Bamenyi vi Buchifi nende tsimbeka tsindi tsili himbi mu subcounty ya Mumias west,county ya Kakamega balaranga khunyola matsi malabu khurulana nu muradi khulombwi nu mukanda kwa Living Water mu buhambani nende mubunge wi shitonye esho Johnstone Naica.
Nivalakaya muradi yoko nikwakharanjitsw,bamenyi yavo baboli,kwalabakhonya khuchehitsa luchendo lurambi lu khutsia kkhaba matsi.
Naye mukhongo wu mukanda kwa Lake Victoria Works Agency mukhaye Nelly Mukoko aaboli,muradi yuku kwalarumishira tsishirinji tsimilion likhomi ne kwalakhonya bamenyi yabo khunyola matsi malabu.

Mubunge wi shitonye esho Johnstone Naica aboli,ihale nu muradi yuku,aluumbakga isoko ya kisasa nende khuala mihanda manye injira yu khuangushitsira bandu tsinjendo.