Bamenyi nende bakholi bi biashala khu isoko yi Eshibuli ili Lurambi mu county ya Kakamega nunu bakholi maandamano


Bamenyi nende bakholi bi biashala khu isoko yi Eshibuli ili Lurambi mu county ya Kakamega nunu bakholi maandamano ku khupinga liiva litamanu liu busalama iweneyo.
Nivachinji masambi iyi nibimirirwi nende mukhongo wa babukha Ezekiel Chibole,bamenyi yabo bachyai polisi khu isoko eyo khulwa khuba bakara mmiyinziri chyabo.