Balala khu ba-MCA vi ibuluhya barebi muhuchi Uhuru Kenyatta nende Raila Odinga babakale habulabu iripoti ya BBI


Balala khu ba-MCA vi ibuluhya barebi muhuchi Uhuru Kenyatta nende mukhongo wi shyama shya ODM Raila Odinga babakale habulabu iripoti ya BBI manye injira yu khumala mahingani hakari wa banasiasa
Nalakaya lwa abere mu ward ya Butsotso yu bukwi,MCA wi ward ya Kibingei mu county ya Bungoma Walter Wafubwa aboli,baluunga mukhono iripoti eyo shichira ilakaya khu likhuba li tsishirinji khumetwa mu tsicounty.
Naye chifu wa Butsotso yu bukwi Justus Mukoshi arebi bamenyi biinjiri mmbituma khu banyole tsishirinji tsya serikali hakali yetso khurula mu benji ya World Bank tsiu khutinnya makhuba ku bulimi.