Bakenya batulwi khulwa khuchyaya khulonda malako ka serikali itangasi ku khuikalila virusi vya Corona.


Bakenya batulwi khulwa khuchyaya khulonda malako ka serikali itangasi ku khuikalila virusi vya Corona.
Waziri wu bulamu Mutahi Kagwe aboli,kenyekhana bibuli biikhale na bana babo mu tsinzu manye injira yu khuchehitsa virusi yevo khumetekha.

Khandi abol,serikali yalatangasa mukamba malako kandi katsa kkhonya mu khuchehitsa makhuva ki virusi yibi.