Bairi gukuira mitinoni ya barabara Embu na Kirinyaga


Muntu umwe, dereba wa bikibiki, nakuite agu agu nyuma ya kugwata mutino wa barabara nteere cia Karurumo barabarani ya Ishiara-Kawanjara kaunty ya Embu.

Muthaka uyu uyu arikamatiite abiria bathiite bwa Karurumo kagiita kara ateere mwerekera na kuringana kiongo wa kiongo na lorry ya avocado akubi na cukuru ya Pry ya St Barnabas.

Dereba wa lorry augiite bikibiki iriugiitie nkeruki ya kithimi na igukinya kithiuroni gia St Barnabas yaata mwerekera na kuthungira kiri lorry inu.

Abiria ura akuri kiri bikibiki inu nakuragurirwa cibitari ya Runyenjes wa rira mwiri wa mututigi wiritwe mochari ya cibitari inu.

Kagiitani gaku, antu bara batuire akubi na barabara ya Mwea-Embu kaunti ya Kirinyaga ibakuromba rwong’i rura rurugamiirite barabara nene rwa KeNHA guikira bumps kiri barabara inu kunyithia mitino.

Baugiite mitino wigiitue ikiumiira kiri barabara inu magiita kwa magiita, wa rua uri wa ugoro bwa igoro ara dereba wa bikibiki araringirwe i matatu na gukua agu agu.