Babandu babili khufwa kamaraba Ebungoma


Babandu babili sibui sia luno bakhalota ekombe enyuma wa khukongwa nende kukokomi nebali khu boda boda musirekere sia nambuchi khubara bara ekhongo yama Bungoma – Malaba

Khulondekhana nende omukarani wa bakhala ba boda boda mucounty engekhe ya Kimaeti Moses Wamalwa babafwile bali bawandaye Emmanuel Ndafu ne Phylis Ndafu.
Abola mbo babili abo bakanane ne lifwa nebacha kimaeti .Bise nibio khucha khumbeo bamenywa bababele nekurima babele bakhingilile polisi khubukula kimilambo kia babili abo eyi nebenya khulomaloma nende viongozi bakhongo mucounty yino.