Ba-MCA mu bunge yi county ya Kakamega nibimirirwi batetei gavana wi county eyo Wycliffe Oparanya khu buroboli bwa akholi


Ba-MCA mu bunge yi county ya Kakamega nibimirirwi nende mukhongo wa banyishi mu bunge eyo Joel Ongoro batetei gavana wi county eyo Wycliffe Oparanya khu makhuba vu,yalekha ilwanyi babukha nende bandu bamenya nu buleme lwa atangasi khukalukhannya bawaziri bebe lisitsa libwere.
Nibalakaya na bahandichi ba macheni,Ongoro achyai makhuba kabolwi nende seneta wi county eyo Cleophas Malala khu bukalukhani vwa Oparanya atangasi.
Khandi baboli,shibuli bwatoto vu,Oparanya shyakhola miradi mu tsi-subcounty tsyosi tawe
Khandi baboli,babukha babere mu shikhalo shya bawaziri mu serikali ya Oparanya.