Aviilwazi vafula vakugimilwa


Avasaza vavili avukutukutula mulosoma lwi vumale izimbega zyi wamuluma vakugimilwa na vasigali vu wambali,kumagoso agukuvuganyia ilitembeli kalunu.

iligutu wi vumale JASON KEVOLWE ,avoola vavili yavo numundu na amwaveve avaveye aviimilli vilitembeli lya JESUS PROMOTING PEACE MINISTRIES .

Naye JOSPHAT MAKAMU ,oveye mulla kuviimilli vilitembeli yili ,avoola ndi oyo yaali ho lwa yaga geekolechi dave.