Avasomi iguru wa makomi gaviri vaverekizwa Gichugu .


Avasigari izimbega zia kirinyaga mu kaunty yimwo vavoye ndi avana amakomi gaviri vaveye kwonogonywa izimbega zia Gichugu .

Commisoner wi zimbega zia Gichugu Anthony Mbogo navora ndi avandu komi na sita vaveye kugumirwa kuturana nindi ekekorwa yichio .

Rose Wachira savoye ndi genyekana avimili vasingiliyi uvwahiri vave ni vakomyana murimoroma nindi avandu yava .