Avandu 30 vakwitwa mukivala cha Mali


Ashimbi avandu 30 ,nivaveye mu avanajeshi 9 muvikolwa 3 lugano ulwuvulwani mukivala cha Mali.

aavandu 21 viitizywi lwa valumindi viizuumbi olosoma llala mukivala cha Mali, uwa vakusamba izinyumba nivatimula ivitagwa nukwita imitugu.

Avanajeshi vakwitilwa mukambi yavo mulidala lya Gao .

ikivala cha mali chava muvulwani navalumindi kujagila umuhiga gwa 2012 .

Olosoma lwa Ogossagou,nilwo ulwakwizuumbwa ,niloveye mu navandu vishili ya va Fulanis, avanyingi avaveye avaisilamu ,avaaizanga izing’ombe.