Andu eli nimaendeeye nakuuitiwa Portreiz sivitali Mombasa matumbiiiwa ni muthanga


Andu eli kwa oyuyu nimaendee na ukwata uiiti sivitalini wa Portreitz itina wa kutumbiiwa ni muthanga mayinza mutau etee wa lelu vakuvi na Makupa leluni munene wa kulika katikati wa musyi wa Mombasa.

Kwianana na lipoti kuma kwi maovisa ma volisi syiweta kana aa eli meendee na kwinza mutau usu mena anyanyae kisioni kiu vala mbanga isu yaumila kuituka indi mavukuwa kwa mituki na masembwa sivitalini usu wa Portreitz kukwata uiiti wa mituki.