Andu 76 nimeekiwa mbini vaa Musyini wa Ilovi utuku wa kuamuki umunthi, maikonanwa na kutula miao ila yalanitwe ni silikali ya kwisiania na uwau wa Corona, vala angi makwatwa matulite miao ya kuatiiya masaa ma Curfew.


Andu 76 nimeekiwa mbini vaa Musyini wa Ilovi utuku wa kuamukia umunthi, maikonanwa na kutula miao ila yalanitwe ni silikali ya kwisiania na uwau wa Corona, vala angi makwatwa matulite miao ya kuatiiya masaa ma Curfew.

Komanda wa volisi vaa kuantini ya Ilovi Augustine Nthumbi easya kana,amwe ma asu makwatiwa ilavuni sya kuthoosya nzovi, vala malekwa kwa cash bail, naa nimeuthakwa kotini wakeeli kyumwa kyu twathi, itina wa sikukuu ya Easter.