Andu 723 mena Covid 19 Kenya masaa 24 mathelu.


Andu 44 nimavutiiwe kuma kula methiitwe maithinikiwa kumana na uwau wa Covid 19 vaa Kenya, na vala kati wa asu, 24 methinikiawa misyi.

Andu  angi 16 nimaisye thayu kumana na uwau usu, nayu oonthe ala maitye thayu vaa Kenya kuvika yu ni 341.

Aitangaa movoo asu kuma mwakoni wa Afya Nairobi, minista wa uima wa mwii Mutahi Kagwe niwasya kana andu 8,679 tnimo maminite kuthimwa uima woo wa mwii iulu wa uwau usu.

Kiu ni itina wa andu 723 nimaikiithw’a kukwatwa ni uwau usu kwa masaa 24 mathelu.

Kuvikiia umunthi, andu ala mena Covid 19 vaa Kenya ni 20,636.
LATEST NEWS