Andu 5 nimo maminite kukwatwa maikonanwa na kiko kimwe, vala mundu muka umwe wina ukuu wa myaka 55 unooaiw’e ni andu matesikie mamuvivisya nyumbani nduani ya Kathuma_Kyambuko Masaku


Andu 5 nimo maminite kukwatwa maikonanwa na kiko kimwe, vala mundu muka umwe wina ukuu wa myaka 55 unooaiw’e ni andu matesikie mamuvivisya nyumbani nduani ya Kathuma_Kyambuko, ila yi sub location ya Misakwani, location ya Mumbuni kauntini ya Masaku, kumana na ngusanisyo sya itheka.

Ndeto isu syaikiithwa ni ovisaa munene wa muvia wa kisalu ku Masaku Muwandu Rhoda Kanyi.

Esililwa asu me 5 ni andu ma mukonyo woo, vala umwe ni mwanaainya wa kiveti kiu kinooaiw’e.

Mbee wa esililwa asu kuvivya na kuaa mundu muka usu,mewetwa kwitha manambie kumuvithukia muume wake ula wina myaka 65, ula unai na musyini ungi wake ula wi kisioni kya Mtito andei kauntini ya Makueni na kumutia na mauumisye, O tondu Ovisaa kanyi ukuelesya.

Muume wa mundu muka usu unooaiw’e ena mwanae, maendeeye na kukwata uiiti sivitalni munene wa Masaku mena maumiisye manene, ala manakwatie kuma kwa esililwa asu.

Ukunikili no utwaiiwe, itina wa mauvoo kumbuka kana, Mutumia mwene musyi usu na kiveti kyake, manai maneekiwa wia ni esililwa asu kana nimatonya kumowaa, vala manai manaandikithya report isu kiseseni kya Volisi kya Masaku.