Andu 400 nimaikiithwa kusembwa sivitali mena maumiisye manene, kumana na mutuiko munene ula weethiiwe musyini munene wa Berut nthi ya Lebanon


Andu 400 nimaikiithwa kusembwa sivitali mena maumiisye manene, kumana na mutuiko munene ula weethiiwe musyini munene wa Berut nthi ya Lebanon

Kuatiania na report ila siutuvikia vaa Musyi Fm kuma kwa kiseseni kya kunyaiikya mauvoo kya silikali nthi isu, Myako ya mawikalo ma musumbi niyo imwe yaanangwa ni mutuiko usu.

Report ingi syiweta kana, ve mutuiko ungi munene weethiwa kisukioni kya meli kya Musyi usu wa Beirut, vala utongoi wa kisukio kiu ukwasya kana, nivatonyeka kukethiwa na wanangiko munene wa mali.

Kiko Kiu kithiwa ivindani yii, kweteeletwe koti wa ngwatanio ya nthi ila syi mwiwano UN yumye utwiiyo yiulu wa ikuani ya esililwa 4, ala meukonanwa na uwaani wa ula wai prime minister wa tene Rafiki Hariri naa ula wooaiwe kwi mwakani wa 2005.

Aaatiyi oonthe me 4 ma nguthu ya Hezbollah,methiitwe mailena na kukonanwa na kikw’u kya Hariri, vala utwiiyo wa ikuani yiu ukumwa auke wakataano.