Andu 4 kutiwa ni thayu Mwanyani Masaku kumana na mbanga ya Lelu


Andu 4 ala mei ngalini nini, nimatiwa ni thayu vau kwa vau umunthi kuituka, itina wa mbanga nthuku ya lelu ila yakonia ngali nini na iloli kisioni kya Mwanyani, leluni wa kuma Masaku kuthi Kitui.

Kuatiania na ovisaa munene wa muvia wa kuthinikia mbanga sya Mituki silikalini ya kaunti ya Masaku David Mwongela,mbanga isu yakitika itina wa dereva wa ngali isu nini ila yiumite Masaku kuthi Kitui kuemwa ni kumilunga, yila ukutaa kuvituka ngali ingi, na indi nivo weethiana na iloli yila yiumite ngaliko sya Kitui, vala syakongana kyongo kwa kyongo.

Komanda wa volisi ku Masaku Issa Mohammud niwataa mateleva matwae ngali kwa ui munene, ta nzia imwe ya kuolanga mbanga ta isu.

Ala mei ilolini namo Makita kutelema kumana na mbanga isu.
LATEST NEWS