Andu 3 kuumia kumana na mbanga ya Mwingi kuthi Garrissa Kitui


Andu 3 Utuku nimakwata maumiisye manene, itina wa kukimwa ni ngali ingi meutee wa lelu, itina wa ngali yoo kwithiwa yii inamina kwanangika naa makamiungamya vau utee wa lelu munene wa kuma Garrissa kuthi town ya Mwingi.

Asu 3 yu tii maendeeye na kuiitiwa sivitalini munene wa silikali wa Mwingi kauntini ya Kitui.