Andu 2 kutiwa ni thayu kisukioni kya meli kya Mombasa


Andu 2 nimatiwa ni thayu na angi 6 makwata maumiisye o manini iyoo kuituka, kumana na mbanga ila yeethiwa kisukioni kya meli kya Mombasa, itina wa kuvalukilwa ni maasini imwe ya kuvakiia vatalisa nthini wa container.

Director munene wa kisukio kyu kya meli kya Mombasa Rashid Salim easya kana, mbanga isu yeethiwa kavindani kala kambuni isu ya mundu mweene yiendee na kutungiiya maasini isu nthini wa SHED namba 7 kisukioni kyu, vala yatiuuka na yatumba andu asu 8,vala 2 matiwa ni thayu vau kwa vau, naa asu angi 6 masembwa sivitalini wa Coast General, vala maiiitwa na mavutiwa menuka.

Asu 2 matiwa ni thayu mii yoo yatwawa nyumbani isu ya kusuvia akw’u ya sivitali usu wa Coast General.

Uungamii wa kisukio kyu kya Meli, wiasya niwa mbiisya kwika ukunikili umo wa mbanga isu.