Andu 149 nimakwatikana na uwau wa Corona muthenyani wa umunthi


Andu 149 muthenyani wa umunthi nimakwatikana na uwau wa Corona itina wa andu 3,090 kuthimwa muthenyani wa umunthi.
Yu utalo wa andu ala maminite kuthimwa na makethiwa na uwau wa Corona kuma wambiiya nimavika andu 5,533.
Aineena na aandiki ma mauvoo muthenyani wa umunthi nyumbani ya Afya House minister mutetheesya muviani wa uima wa mwii Rashid Aman niwasya kana kati wa andu asu 149,148 ni ene nthi ma Kenya na umwe ni wakuma nthi sya Nza.
Andu angi 48 nimavuutiwa kuma sivitali mavoa kumana na uwau wa Corona vala ala maminite kuvoa mavika andu 1,905.
Namo andu angi 5 nimatiwa ni thayu vala utalo wa ala maminite kutiwa ni thayu mavika andu 137.
LATEST NEWS