Amazi amalengellu konyoleka umuhiga guuza


Avamenyi izilefu 200 avicounty yivishiga yinu gavooleka vaziiza kuva nivanyolanga amazi kudukila umuhiga guuzanga lwa selekali yicounty yinu olombanga umuyinzi gwa mazi agenyekana kulandizwa mumadala,yaga namageni ga kwakovoolwa numusingilli wa vayinzili vicounty yinu umwami james otari muhanji