Amanyiwa ngili 7,509 ala meusomea maundu ma uiiti imanyisyoni 72 sya KMTC Kenya, nimeekiwa ngovia, itina wa kumina mauvundisyo moo.


Amanyiwa ngili 7,509 ala meusomea maundu ma uiiti imanyisyoni 72 sya KMTC Kenya, nimeekiwa ngovia, itina wa kumina mauvundisyo moo.

Kuatiania na Mweene kivila wa imanyisyo sya KMTC prof Philip Kaloki, utalo wa
amanyiwa asu ala maminie kumanya kuuita mauwau me kivathaukanio,yiithiwa ne
itambya inene maunduni ma uiiti na muno ivindani yii nthi ya Kenya
ikuvingisana na uwau wa ikua ya Corona.