Amanyiwa kukwata mautethyo mbaikini Wamunyu Mwala


Amanyiwa miongo 20 ma eitu ala ni ma kilasi kya 8 ovamwe na ala ma kilasi kya form four na ala maumite misyini yina ukwati munini nduani ya Mbaikini sub kauntini ya Mwala kauntini ya Masaku,nimakwata utethyo wa tutaulo twa utumia ivindani ya mwei naa syindu ingi sya kutumiaa yila me sukulu.

Utethyo usu manengwa ni uungamii wa ikanisa ya A.I.C Mbaikini ngaliko sya Wamunyu nundu wa kwiyiumbanisha kusyoka sukulu kwambiisya Umunthi.

Mauvoo asu ni kuma kwa mutavania wa ikanisa yiu Reverend Benjamini Musyoki.