Amanyiwa kuseseewa uwau wa Corona Makueni


Amanyiwa ma masukulu maingi meo muisyoni kumana na kwithiwa masukulu maingi mainamba kwianiisya walanio wa kuikiithya kana amanyiwa meikala mataanisye kana social distance.

Kwi Muthenyani wa umunthi, aandiki atatu ma kutua miviani kivathukanio ya silikali, nimatambuka kauntini ya Makueni, kwiyonea undu masukulu maendee kwianiisya miao ila yalanitwe ni silikali ya kwisuviana na uwau wa ikua ya corona.